Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
46990
Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cung cấp cả bản điện tử

Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cung cấp cả bản điện tử

Từ 1/6, kết quả của các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp.

Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cung cấp cả bản điện tử

Từ 1/6, kết quả của các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp.

Đăng lúc 3 tháng trước · 162 lượt xem

23 biểu mẫu mới về đăng ký doanh nghiệp áp dụng từ 01/7/2023

Ngày 18/4/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Đăng lúc 3 tháng trước · 9 lượt xem

23 biểu mẫu mới về đăng ký doanh nghiệp áp dụng từ 01/7/2023

Ngày 18/4/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Đăng lúc 3 tháng trước · 71 lượt xem
Đăng lúc 3 tháng trước · 114 lượt xem
Đăng lúc 3 tháng trước · 172 lượt xem

Danh mục TTCH mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Ngày 17 tháng 04 năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1244/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thanh Hóa.

Đăng lúc 3 tháng trước · 159 lượt xem
Đăng lúc 3 tháng trước · 97 lượt xem

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC