Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
46990
NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG VỀ DỪNG CÔNG NGHỆ 2G

NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG VỀ DỪNG CÔNG NGHỆ 2G

Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020 về ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - phần truy nhập vô tuyến”; Thông tư số 20/2023/TT-BTTTT ngày 29/12/2023 ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - phần truy nhập vô tuyến”

NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG VỀ DỪNG CÔNG NGHỆ 2G

Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020 về ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - phần truy nhập vô tuyến”; Thông tư số 20/2023/TT-BTTTT ngày 29/12/2023 ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - phần truy nhập vô tuyến”

Đăng lúc 2 ngày trước · 5 lượt xem

KẾ HOẠCH Hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị trấn Thống Nhất năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-BCĐ ngày 18/6/2024 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Yên Định về hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi huyện Yên Định năm 2024, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị trấn Thống Nhất xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2024

Đăng lúc 15 ngày trước · 43 lượt xem

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị trấn Thống Nhất

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị trấn Thống Nhất TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ THỊ TRẤN THỐNG NHẤT Căn cứ Quyết định số 1875/QĐ-BCĐ ngày 10/5/2024 của Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa; Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 10/01/2022của UBND tỉnh Thanh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06- NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Căn cứ Thông báo số 91- TB/VPHU ngày 19/2/2022 của Văn phòng Huyện ủy về thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy Yên Định, trong đó Thống nhất chủ trương phê duyệt kế hoạch hành động về chuyển đổi số trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Căn cứ Quyết định số 1264/QĐ-UBND, ngày 28/4/2022 của UBND huyện Yên Định về ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của BTV Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Căn cứ Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 07/05/2024 của UBND huyện Yên Đinh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Yên Đinh; Theo đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê, Văn hóa - xã hội. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị trấn Thống Nhất. Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Văn phòng HĐND - UBND, Văn hóa và Thông tin thị trấn, các khu phố; Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ công nghệ số cộng đồng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đăng lúc 15 ngày trước · 20 lượt xem

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ LỢI ÍCH CỦA VIỆC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT.

Thanh toán không dùng tiền mặt là hình thức thanh toán bằng các phươngtiện khác không phải tiền mặt như tài sản, chứng chỉ có giá trị tương đương. Người tiêu dùng có thể sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt mà không là thay đổi giá trị tiền mặt tương đương.Theo đó, người tiêu dùng có thể sử dụng các loại giấy tờ có giá (chứng chỉ tiền gửi, chứng khoán,...), tài sản hữu hình (ngoại trừ vàng, bạc) hoặc sử dụng công cụ thanh toán thông qua các tổ chức tín dụng thay vì người mua và người bán trao đổi tiền mặt trực tiếp như phương thức truyền thống.

Đăng lúc 1 tháng trước · 46 lượt xem

BÀI TUYÊN TRUYỀN LỢI ÍCH CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN

Chuyển đổi số là khái niệm ra đời trong thời đại internet bùng nổ, đang trở nên phổ biến trong thời gian gần đây, mô tả việc ứng dụng công nghệ số vào tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp. Nếu đạt hiệu quả, hoạt động này sẽ thay đổi toàn diện cách thức mà một doanh nghiệp hoạt động, tăng hiệu quả hợp tác, tối ưu hóa hiệu suất làm việc và mang lại giá trị cho khách hàng. Trong thời đại xã hội hiện nay, chúng ta gần như đã không còn xa lạ với cụm từ "chuyển đổi số". Với thành công của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chuyển đổi số hiện đang là xu hướng tất yếu, là vấn đề sống còn đối với các quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên toàn thế giới. Những sự thay đổi to lớn về năng suất lao động, trải nghiệm của người dùng và các mô hình kinh doanh mới đang được hình thành cho thấy vai trò và tác động to lớn trong cuộc sống xã hội hiện nay của chuyển đổi số, nó tác động đến mọi ngành nghề, như: công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ kinh doanh. Ngày nay, chuyển đổi số đang giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, qua đó giúp thu hẹp khoảng cách số thông qua việc phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Đăng lúc 1 tháng trước · 32 lượt xem

Thông tin về triển khai mô hình “3 không” trên địa bàn thị trấn Thống Nhất

Thực hiện kế hoạch số 24/KH-UBND, ngày 15/3/2024 của BCĐ chuyển đổi số thị trấn về việc tổ chức mở các lớp tập huấn triển khai thực hiện mô hình 3 không trên địa bàn thị trấn Thống Nhất. Được sự thống nhất của Đảng ủy, vào chiều ngày 11/6/2024 UBND thị trấn phối hợp với TTHTCĐ thị trấn, VNPT Yên Định và Ngân hàng NN huyện Yên Định, tổ chức lớp tập huấn triển khai các nội dung về mô hình 3 không: không dùng tiền mặt trong một số các dịch vụ thiết yếu, không khai báo thông tin nhiều lần trong dịch vụ công, không cần tiếp xúc trực tiếp với chính quyền.

Đăng lúc 1 tháng trước · 118 lượt xem
Đăng lúc 4 tháng trước · 38 lượt xem

bài tuyên truyền về Hồ sơ sức khỏe điện tử.

Hồ sơ sức khỏe cá nhân là mỗi người dân được cấp một mã định danh cá nhân (ID) trên Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử.

Đăng lúc 4 tháng trước · 45 lượt xem

bài tuyên truyền về Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.

Chuyển đổi số đang là chủ trương lớn của Chính phủ và mọi ngành nghề trong đó có giáo dục.Ở bậc phổ thông, chuyển đổi số đã ngày một thấm sâu vào các hoạt động giảng dạy, học tập mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Tuy vậy, vẫn còn không ít thách thức.

Đăng lúc 4 tháng trước · 41 lượt xem

tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến

Việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử. Áp dụng dịch vụ công trực tuyến sẽ giúp cơ quan nhà nước giảm thiểu được áp lực công việc, giải quyết công việc nhanh hơn, thuận tiện hơn và khoa học hơn. Tăng tính công khai, minh mạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đăng lúc 4 tháng trước · 50 lượt xem

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC