Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
46990

Hướng dẫn Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên cổng dịch vụ công

Ngày 15/07/2023 00:00:00

Thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Để nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, tăng sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với dịch vụ công, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. UBND thị trấn Thống Nhất thông báo và hướng dẫn thực hiện việc nộp hồ sơ đối với thủ tục hành chính liên quan đến Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Cụ thể như sau:
1. Thủ tục hành chính áp dụng thực hiện:
-+ Đăng ký thành lập hộ kinh doanh(1.001612.000.00.00.H56);
+ Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (2.000575.000.00.00.H56);
+ Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (2.000720.000.00.00.H56);
+ Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh(1.001570.000.00.00.H56);
 - Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc.
2. Trình tự thủ tục
- Tổ chức, công dân thực hiện trên Cổng dịch vụ công tại địa chỉ: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/portaldvc/KenhTin/dich-vu-congtruc-tuyen.aspx?_dv=000-00-31-H56
 - Hình thức nộp: Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.
 - Phí, lệ phí: Miễn phí khi công dân thực hiện trực tuyến.
- Khi nhận kết quả: Đem theo hồ sơ gốc để nộp, đối chiếu khi nhận trực tiếp và nhận kết quả tại nhà khi đăng ký trả kết quả qua đường bưu điện.

Hướng dẫn Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên cổng dịch vụ công

Đăng lúc: 15/07/2023 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Để nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, tăng sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với dịch vụ công, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. UBND thị trấn Thống Nhất thông báo và hướng dẫn thực hiện việc nộp hồ sơ đối với thủ tục hành chính liên quan đến Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Cụ thể như sau:
1. Thủ tục hành chính áp dụng thực hiện:
-+ Đăng ký thành lập hộ kinh doanh(1.001612.000.00.00.H56);
+ Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (2.000575.000.00.00.H56);
+ Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (2.000720.000.00.00.H56);
+ Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh(1.001570.000.00.00.H56);
 - Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc.
2. Trình tự thủ tục
- Tổ chức, công dân thực hiện trên Cổng dịch vụ công tại địa chỉ: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/portaldvc/KenhTin/dich-vu-congtruc-tuyen.aspx?_dv=000-00-31-H56
 - Hình thức nộp: Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.
 - Phí, lệ phí: Miễn phí khi công dân thực hiện trực tuyến.
- Khi nhận kết quả: Đem theo hồ sơ gốc để nộp, đối chiếu khi nhận trực tiếp và nhận kết quả tại nhà khi đăng ký trả kết quả qua đường bưu điện.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC