Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
46990

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị trấn Thống Nhất

Ngày 09/07/2024 15:10:22

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị trấn Thống Nhất TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ THỊ TRẤN THỐNG NHẤT Căn cứ Quyết định số 1875/QĐ-BCĐ ngày 10/5/2024 của Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa; Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 10/01/2022của UBND tỉnh Thanh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06- NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Căn cứ Thông báo số 91- TB/VPHU ngày 19/2/2022 của Văn phòng Huyện ủy về thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy Yên Định, trong đó Thống nhất chủ trương phê duyệt kế hoạch hành động về chuyển đổi số trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Căn cứ Quyết định số 1264/QĐ-UBND, ngày 28/4/2022 của UBND huyện Yên Định về ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của BTV Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Căn cứ Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 07/05/2024 của UBND huyện Yên Đinh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Yên Đinh; Theo đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê, Văn hóa - xã hội. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị trấn Thống Nhất. Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Văn phòng HĐND - UBND, Văn hóa và Thông tin thị trấn, các khu phố; Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ công nghệ số cộng đồng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị trấn Thống Nhất

Đăng lúc: 09/07/2024 15:10:22 (GMT+7)

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị trấn Thống Nhất TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ THỊ TRẤN THỐNG NHẤT Căn cứ Quyết định số 1875/QĐ-BCĐ ngày 10/5/2024 của Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa; Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 10/01/2022của UBND tỉnh Thanh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06- NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Căn cứ Thông báo số 91- TB/VPHU ngày 19/2/2022 của Văn phòng Huyện ủy về thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy Yên Định, trong đó Thống nhất chủ trương phê duyệt kế hoạch hành động về chuyển đổi số trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Căn cứ Quyết định số 1264/QĐ-UBND, ngày 28/4/2022 của UBND huyện Yên Định về ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của BTV Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Căn cứ Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 07/05/2024 của UBND huyện Yên Đinh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Yên Đinh; Theo đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê, Văn hóa - xã hội. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị trấn Thống Nhất. Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Văn phòng HĐND - UBND, Văn hóa và Thông tin thị trấn, các khu phố; Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ công nghệ số cộng đồng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC