Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
46990

Kết quả Chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2022

Ngày 27/09/2022 15:16:16

Kết quả Chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2022

Kết quả Chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2022

 

1. Công tác triển khai Chuyển đổi số

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh và Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND huyện Yên Định về Ban hành Kế hoạch hành động thục hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. UBND thị trấn Thống Nhất đã ban hành các Quyết định, Kế hoạch liên quan đến công tác chuyển đổi số:

- Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 12/3/2022 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số thị trấn Thống Nhất.

- Quyết định số 14/QĐ-UBND, ngày 02/5/2022 về việc Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số thị trấn Thống Nhất giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 10/QĐ-UBND, ngày 01/4/2022 về việc thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng.

- Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 về việc thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn 2030.

- Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 về việc thành lập Tổ công tác thực hiện đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn 2030.

- Kế hoạch số 12/KH-UBND, ngày 10/5/2022 về công tác tuyên truyền chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thị trấn Thống Nhất.

- Quyết định số 13/QD-UBND, ngày 22/4/2022 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn 2030. 

- Quyết định số 07/QĐ – UBND ngày 27/1/2021 về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử, phân công thành viên Ban biên tập.

(các văn bản kèm theo).

2. Kết quả triển khai Chuyển đổi số trên 3 trụ cột: Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số.

2.1. Chính quyền số:

+ Các trang thiết bị và hạ tầng CNTT của các phòng ban tại UBND thị trấn đảm bảo an toàn bảo mật thông tin, kết nối ổn định, thông suốt; 100% cán bộ, công chức được trang bị máy vi tính, các máy tính được kết nối mạng Internet phục vụ công tác chuyên môn.

+ Triển khai thực hiện sử dụng đầy đủ các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh như hệ thống quản lý văn bản, hệ thống điện tử công vụ, hệ thống báo cáo trực tuyến, hệ thống phòng họp trực tuyến, ... đảm bảo thường xuyên liên tục, kịp thời phát huy hiệu quả trong thực hiện giải quyết công việc.

+ Thực hiện giao, nhận, chuyển văn bản tài liệu điện tử bằng Gmail công vụ, hệ thống quản lý văn bản của tỉnh, 100% cán bộ, công chức thị trấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản dùng chung và sử dụng gmail công vụ trong thực hiện nhiệm vụ, 100% văn bản được sử dụng chữ ký số. Thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước. Triển khai hóa đơn điện tử trong thu phí, lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn. Ứng dụng sử dụng tài liệu điện tử trong các hội nghị cơ quan và các hội đoàn thể.

+ Đài truyền thanh thị trấn hàng năm đã được đầu tư thay thế các thiết bị xuống cấp, duy trì tốt việc viết bài đưa các thông tin của Đảng, chính quyền và các hoạt động của hội, đoàn thể đến với người dân. Việc lắp đặt hệ thống đài truyền thanh thông minh trong chương trình chuyển đổi số khó thực hiện vì nguồn kinh phí không có.

+ Hệ thống Camera an ninh hiện nay thị trấn đang tổ chức vận động nhân dân xã hội hóa để thực hiện việc lắp đặt tại các trục đường chính trong khu dân cư và các điểm công cộng.

+ Hệ thống wifi công cộng đã được triển khai, lắp đặt tại các nhà văn hóa khu phố đảm bảo người dân đến để truy cập. Tại các hộ gia đình đã lắp đặt wifi và phụ sóng mạng 4G,5G đạt 97%.

+ Quản lý và vận hành Trang thông tin điện tử (website): thị trấn thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử và Quy chế hoạt động của trang thông tin điện tử. Duy trì có hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử thị trấn nhằm cung cấp thông tin lãnh chỉ đạo của chính quyền địa phương trong thực hiện các chính sách, pháp luật trên địa bàn thị trấn.

+Triển khai các nền tảng công nghệ phòng chống dịch: Tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid, quét mã QR trên địa bàn thị trấn tại các điểm có dán mã QR-Code. Triển khai phần mềm trong công tác quản lý, sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.

+ Tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân thông qua các cuộc họp mở rộng cán bộ, hội nghị của cán bộ hội đoàn thể, cuộc họp ban công tác mặt trận khu phố, các cuộc họp khu dân cư,...

+ Cơ sở vật chất tại Bộ phận một cửa mới chỉ trang bị cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ, chưa trang bị cơ sở vật chất như máy tính, Scan, ... để các tổ chức, doanh nghiệp, người dân lên trực tiếp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

 2.2. Phát triển Kinh tế số

Theo tình hình thực tế tại đại phương thì phương thức thanh toán điện tử đã được áp dụng nhưng chưa được rộng rãi trong nhân dân và trong các lĩnh vực như nông nghiệp, xây dựng... vẫn chưa thực sự có hiệu quả và chưa áp dụng được nhiều trong thực tế. Tiếp tục triển khai áp dụng thương mại điện tử trên các nền tảng số đến toàn thể nhân dân biết và thực hiện. Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai hình thức thanh toán trên nền tảng di động, giúp người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đến nay 100% thanh toán lương và các khoản phụ cấp cho các bộ, công chức, cán bộ chuyên trách khu phố qua tài khoản. Nhận lương hưu, các chế độ qua tài khoản, đạt tỷ lệ  25%. Thanh toán tiền điện sinh hoạt, điện thoại qua tài khoản, đạt tỷ lệ 65%. Cử cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn như giới thiệu cổng thông tin thương mại điện tử, sàn thương mại điện tử,...

2.3. Phát triển Xã hội số

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện tuyên truyền nâng cao cài đặt và sử dụng ứng dụng các phần mềm tiện ích đến toàn thể nhân dân trên địa bàn với mục tiêu công dân và doanh nghệp là trung tâm để chuyển đổi số và phát triển các dịch vụ thông minh.

- Triển khai các dịch vụ số:

+ Về Giáo dục: trong tình hình dịch bệnh nhà trường đã tổ chức dạy học trực tuyến qua các ứng dụng như Google Meeting, Zoom, .... Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, sử dụng máy chiếu, laptop, ti vi... Sử dụng các mạng xã hội để liên lạc, trao đổi thông tin, công tác giáo dục giữa Nhà trường, Thầy cô giáo với các bậc phụ huynh và học sinh để có mối liên kết giáo dục giữa nhà trường và gia đình.

+ Về Y tế: Một số ứng dụng đã được triển khai trên địa bàn như sổ sức khỏe điện tử; các ứng dụng về quản lý dịch tễ, khai báo y tế, nền tảng tiêm chủng trong phòng chống dịch Covid-19, phục vụ chiến dịch tiêm chủng phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn thị trấn; Thực hiện in dán mã QR-Code khai báo địa điểm di chuyển tại các điểm tập trung đông người sử dụng ứng dụng PC-Covid, tuyên truyền người dân tích cực cài đặt và sử dụng các ứng dụng phòng chống dịch bệnh Covid-19, ứng dụng sổ sức khỏe điện tử và BHYT.

+ Triển khai các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin: Tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ với các nhà viễn thông Viettel, Vinaphone, bưu chính viễn thông huyện Yên Định nâng cấp chất lượng cung cấp dịch vụ Internet phục vụ công tác quản lý nhà nước, truy cập mạng Internet rộng khắp trên địa bàn.
        3. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân:

Do điều kiện của địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng và phát triển xã hội của địa phương, nguồn kinh phí hạn chế chưa được đầu tư cho xây dựng các nội dung chuyển đổi số tại địa phương; các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị chưa được đầu tư đồng bộ. Nhận thức của một số người dân chưa cao, tỷ lệ người già cao nên việc ứng dụng các giải pháp thông minh trong cuộc sống, công việc còn thấp. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao trong thực hiện chuyển đổi số chưa có.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị trấn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quán triệt, học tập nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và người dân về sự cần thiết và tính cấp bách của chuyển đổi số.

2. Tăng cường tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nhận thức thực hiện các nội dung chuyển đổi số. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với địa phương, nâng cao chất lượng thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến.

3. Tập trung thực hiện hiệu quả các chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi số; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên môi trường, quảng bá các sản phẩm văn hóa, lịch sử, xây dựng hình ảnh, văn hóa con người của địa phương thân thiện, văn minh trên không gian mạng, gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng và trật tự, an toàn xã hội.

5. Phát huy hiệu quả các hình thức thông tin, tuyên truyền trên mạng xã hội, công thông tin điện tử thị trấn, đài truyền thanh thị trấn, hướng dẫn người dân tiếp cân công nghệ số một cách hiệu quả và đạt tỷ lệ người dân sử dụng công nghệ số cao nhất.

6. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyển đổi số từ thị trấn đến các khu phố, đầu tư hệ thống đài truyền thanh thông minh phục vụ công tác tuyên truyền và hỗ trợ công tác chuyển đổi số.

Hệ thống Camera an ninh hiện nay thị trấn đang tổ chức vận động nhân dân xã hội hóa để thực hiện việc lắp đặt tại các trục đường chính trong khu dân cư và các điểm công cộng. thời gian lắp đặt dự kiến trong quý 4 năm 2022.

 

 

 

 

  

Kết quả Chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2022

Đăng lúc: 27/09/2022 15:16:16 (GMT+7)

Kết quả Chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2022

Kết quả Chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2022

 

1. Công tác triển khai Chuyển đổi số

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh và Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND huyện Yên Định về Ban hành Kế hoạch hành động thục hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. UBND thị trấn Thống Nhất đã ban hành các Quyết định, Kế hoạch liên quan đến công tác chuyển đổi số:

- Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 12/3/2022 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số thị trấn Thống Nhất.

- Quyết định số 14/QĐ-UBND, ngày 02/5/2022 về việc Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số thị trấn Thống Nhất giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 10/QĐ-UBND, ngày 01/4/2022 về việc thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng.

- Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 về việc thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn 2030.

- Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 về việc thành lập Tổ công tác thực hiện đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn 2030.

- Kế hoạch số 12/KH-UBND, ngày 10/5/2022 về công tác tuyên truyền chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thị trấn Thống Nhất.

- Quyết định số 13/QD-UBND, ngày 22/4/2022 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn 2030. 

- Quyết định số 07/QĐ – UBND ngày 27/1/2021 về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử, phân công thành viên Ban biên tập.

(các văn bản kèm theo).

2. Kết quả triển khai Chuyển đổi số trên 3 trụ cột: Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số.

2.1. Chính quyền số:

+ Các trang thiết bị và hạ tầng CNTT của các phòng ban tại UBND thị trấn đảm bảo an toàn bảo mật thông tin, kết nối ổn định, thông suốt; 100% cán bộ, công chức được trang bị máy vi tính, các máy tính được kết nối mạng Internet phục vụ công tác chuyên môn.

+ Triển khai thực hiện sử dụng đầy đủ các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh như hệ thống quản lý văn bản, hệ thống điện tử công vụ, hệ thống báo cáo trực tuyến, hệ thống phòng họp trực tuyến, ... đảm bảo thường xuyên liên tục, kịp thời phát huy hiệu quả trong thực hiện giải quyết công việc.

+ Thực hiện giao, nhận, chuyển văn bản tài liệu điện tử bằng Gmail công vụ, hệ thống quản lý văn bản của tỉnh, 100% cán bộ, công chức thị trấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản dùng chung và sử dụng gmail công vụ trong thực hiện nhiệm vụ, 100% văn bản được sử dụng chữ ký số. Thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước. Triển khai hóa đơn điện tử trong thu phí, lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn. Ứng dụng sử dụng tài liệu điện tử trong các hội nghị cơ quan và các hội đoàn thể.

+ Đài truyền thanh thị trấn hàng năm đã được đầu tư thay thế các thiết bị xuống cấp, duy trì tốt việc viết bài đưa các thông tin của Đảng, chính quyền và các hoạt động của hội, đoàn thể đến với người dân. Việc lắp đặt hệ thống đài truyền thanh thông minh trong chương trình chuyển đổi số khó thực hiện vì nguồn kinh phí không có.

+ Hệ thống Camera an ninh hiện nay thị trấn đang tổ chức vận động nhân dân xã hội hóa để thực hiện việc lắp đặt tại các trục đường chính trong khu dân cư và các điểm công cộng.

+ Hệ thống wifi công cộng đã được triển khai, lắp đặt tại các nhà văn hóa khu phố đảm bảo người dân đến để truy cập. Tại các hộ gia đình đã lắp đặt wifi và phụ sóng mạng 4G,5G đạt 97%.

+ Quản lý và vận hành Trang thông tin điện tử (website): thị trấn thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử và Quy chế hoạt động của trang thông tin điện tử. Duy trì có hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử thị trấn nhằm cung cấp thông tin lãnh chỉ đạo của chính quyền địa phương trong thực hiện các chính sách, pháp luật trên địa bàn thị trấn.

+Triển khai các nền tảng công nghệ phòng chống dịch: Tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid, quét mã QR trên địa bàn thị trấn tại các điểm có dán mã QR-Code. Triển khai phần mềm trong công tác quản lý, sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.

+ Tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân thông qua các cuộc họp mở rộng cán bộ, hội nghị của cán bộ hội đoàn thể, cuộc họp ban công tác mặt trận khu phố, các cuộc họp khu dân cư,...

+ Cơ sở vật chất tại Bộ phận một cửa mới chỉ trang bị cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ, chưa trang bị cơ sở vật chất như máy tính, Scan, ... để các tổ chức, doanh nghiệp, người dân lên trực tiếp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

 2.2. Phát triển Kinh tế số

Theo tình hình thực tế tại đại phương thì phương thức thanh toán điện tử đã được áp dụng nhưng chưa được rộng rãi trong nhân dân và trong các lĩnh vực như nông nghiệp, xây dựng... vẫn chưa thực sự có hiệu quả và chưa áp dụng được nhiều trong thực tế. Tiếp tục triển khai áp dụng thương mại điện tử trên các nền tảng số đến toàn thể nhân dân biết và thực hiện. Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai hình thức thanh toán trên nền tảng di động, giúp người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đến nay 100% thanh toán lương và các khoản phụ cấp cho các bộ, công chức, cán bộ chuyên trách khu phố qua tài khoản. Nhận lương hưu, các chế độ qua tài khoản, đạt tỷ lệ  25%. Thanh toán tiền điện sinh hoạt, điện thoại qua tài khoản, đạt tỷ lệ 65%. Cử cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn như giới thiệu cổng thông tin thương mại điện tử, sàn thương mại điện tử,...

2.3. Phát triển Xã hội số

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện tuyên truyền nâng cao cài đặt và sử dụng ứng dụng các phần mềm tiện ích đến toàn thể nhân dân trên địa bàn với mục tiêu công dân và doanh nghệp là trung tâm để chuyển đổi số và phát triển các dịch vụ thông minh.

- Triển khai các dịch vụ số:

+ Về Giáo dục: trong tình hình dịch bệnh nhà trường đã tổ chức dạy học trực tuyến qua các ứng dụng như Google Meeting, Zoom, .... Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, sử dụng máy chiếu, laptop, ti vi... Sử dụng các mạng xã hội để liên lạc, trao đổi thông tin, công tác giáo dục giữa Nhà trường, Thầy cô giáo với các bậc phụ huynh và học sinh để có mối liên kết giáo dục giữa nhà trường và gia đình.

+ Về Y tế: Một số ứng dụng đã được triển khai trên địa bàn như sổ sức khỏe điện tử; các ứng dụng về quản lý dịch tễ, khai báo y tế, nền tảng tiêm chủng trong phòng chống dịch Covid-19, phục vụ chiến dịch tiêm chủng phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn thị trấn; Thực hiện in dán mã QR-Code khai báo địa điểm di chuyển tại các điểm tập trung đông người sử dụng ứng dụng PC-Covid, tuyên truyền người dân tích cực cài đặt và sử dụng các ứng dụng phòng chống dịch bệnh Covid-19, ứng dụng sổ sức khỏe điện tử và BHYT.

+ Triển khai các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin: Tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ với các nhà viễn thông Viettel, Vinaphone, bưu chính viễn thông huyện Yên Định nâng cấp chất lượng cung cấp dịch vụ Internet phục vụ công tác quản lý nhà nước, truy cập mạng Internet rộng khắp trên địa bàn.
        3. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân:

Do điều kiện của địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng và phát triển xã hội của địa phương, nguồn kinh phí hạn chế chưa được đầu tư cho xây dựng các nội dung chuyển đổi số tại địa phương; các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị chưa được đầu tư đồng bộ. Nhận thức của một số người dân chưa cao, tỷ lệ người già cao nên việc ứng dụng các giải pháp thông minh trong cuộc sống, công việc còn thấp. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao trong thực hiện chuyển đổi số chưa có.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị trấn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quán triệt, học tập nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và người dân về sự cần thiết và tính cấp bách của chuyển đổi số.

2. Tăng cường tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nhận thức thực hiện các nội dung chuyển đổi số. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với địa phương, nâng cao chất lượng thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến.

3. Tập trung thực hiện hiệu quả các chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi số; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên môi trường, quảng bá các sản phẩm văn hóa, lịch sử, xây dựng hình ảnh, văn hóa con người của địa phương thân thiện, văn minh trên không gian mạng, gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng và trật tự, an toàn xã hội.

5. Phát huy hiệu quả các hình thức thông tin, tuyên truyền trên mạng xã hội, công thông tin điện tử thị trấn, đài truyền thanh thị trấn, hướng dẫn người dân tiếp cân công nghệ số một cách hiệu quả và đạt tỷ lệ người dân sử dụng công nghệ số cao nhất.

6. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyển đổi số từ thị trấn đến các khu phố, đầu tư hệ thống đài truyền thanh thông minh phục vụ công tác tuyên truyền và hỗ trợ công tác chuyển đổi số.

Hệ thống Camera an ninh hiện nay thị trấn đang tổ chức vận động nhân dân xã hội hóa để thực hiện việc lắp đặt tại các trục đường chính trong khu dân cư và các điểm công cộng. thời gian lắp đặt dự kiến trong quý 4 năm 2022.