Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
46990

Thông báo Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ.

Ngày 02/02/2023 00:00:00

 
Căn cứ Công văn số 1786/BTTTT- BC ngày 12/5/2022 của Bộ Thông tin
và Truyền thông về việc nâng cao hiệu quả hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa, trả kết
quả giải quyết TTHC của doanh nghiệp BCCI khi được giao đảm nhận theo
Quyết định số 468/QĐ-TTg. Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo và hướng dẫn thực hiện việc nộp hồ sơ qua Điểm Bưu điện văn hóa các xã, thị trấn cụ thể như sau:
1. Thủ tục hành chính áp dụng thực hiện.
1.1. Tên thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III,
cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn
giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo
tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án
) và nhà ở
riêng lẻ.
- Thời gian thực hiện: Không quá 20 ngày đối với công trình và 15 ngày
đối với nhà ở riêng lẻ (Riêng đối với công trình quảng cáo không quá 15 ngày
đối với trường hợp địa điểm quảng cáo nằm trong quy hoạch quảng cáo; không
quá 22 ngày đối với trường hợp địa điểm quảng cáo chưa có trong quy hoạch
quảng cáo
) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Phí, lệ phí: + Nhà ở riêng lẻ: 52.500 đồng/giấy phép;
+ Công trình khác: 105.000 đồng/giấy phép.
1.2. Tên thủ tục: Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình
cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình
không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án
)
và nhà ở riêng lẻ.
- Thời gian thực hiện: Không quá 20 ngày đối với công trình và 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ (Riêng đối với công trình quảng cáo không quá 15 ngày
đối với trường hợp địa điểm quảng cáo nằm trong quy hoạch quảng cáo; không
quá 22 ngày đối với trường hợp địa điểm quảng cáo chưa có trong quy hoạch
quảng cáo) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
2. Đề nghị Bưu điện huyện chỉ đạo, hướng dẫn cho cán bộ tại các Điểm
Bưu điện văn hóa xã, thị trấn thực hiện việc thu hồ sơ (bằng hình thức Trực
tuyến qua Cổng dịch vụ công) theo đúng thành phần
quy định. Hồ sơ (gốc)
của công dân được chuyển và bàn giao về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
huyện (qua đ/c Lê Thị Ngọc Mai, sđt: 0823.901.236) để thực hiện các bước
tiếp theo.
- Thời gian thực hiện phối hợp giải quyết TTHC: Bắt đầu từ ngày 06/02/2023.
 

Thông báo Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ.

Đăng lúc: 02/02/2023 00:00:00 (GMT+7)

 
Căn cứ Công văn số 1786/BTTTT- BC ngày 12/5/2022 của Bộ Thông tin
và Truyền thông về việc nâng cao hiệu quả hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa, trả kết
quả giải quyết TTHC của doanh nghiệp BCCI khi được giao đảm nhận theo
Quyết định số 468/QĐ-TTg. Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo và hướng dẫn thực hiện việc nộp hồ sơ qua Điểm Bưu điện văn hóa các xã, thị trấn cụ thể như sau:
1. Thủ tục hành chính áp dụng thực hiện.
1.1. Tên thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III,
cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn
giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo
tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án
) và nhà ở
riêng lẻ.
- Thời gian thực hiện: Không quá 20 ngày đối với công trình và 15 ngày
đối với nhà ở riêng lẻ (Riêng đối với công trình quảng cáo không quá 15 ngày
đối với trường hợp địa điểm quảng cáo nằm trong quy hoạch quảng cáo; không
quá 22 ngày đối với trường hợp địa điểm quảng cáo chưa có trong quy hoạch
quảng cáo
) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Phí, lệ phí: + Nhà ở riêng lẻ: 52.500 đồng/giấy phép;
+ Công trình khác: 105.000 đồng/giấy phép.
1.2. Tên thủ tục: Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình
cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình
không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án
)
và nhà ở riêng lẻ.
- Thời gian thực hiện: Không quá 20 ngày đối với công trình và 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ (Riêng đối với công trình quảng cáo không quá 15 ngày
đối với trường hợp địa điểm quảng cáo nằm trong quy hoạch quảng cáo; không
quá 22 ngày đối với trường hợp địa điểm quảng cáo chưa có trong quy hoạch
quảng cáo) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
2. Đề nghị Bưu điện huyện chỉ đạo, hướng dẫn cho cán bộ tại các Điểm
Bưu điện văn hóa xã, thị trấn thực hiện việc thu hồ sơ (bằng hình thức Trực
tuyến qua Cổng dịch vụ công) theo đúng thành phần
quy định. Hồ sơ (gốc)
của công dân được chuyển và bàn giao về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
huyện (qua đ/c Lê Thị Ngọc Mai, sđt: 0823.901.236) để thực hiện các bước
tiếp theo.
- Thời gian thực hiện phối hợp giải quyết TTHC: Bắt đầu từ ngày 06/02/2023.
 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC