Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
46990

Thông báo thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Ngày 02/02/2023 00:00:00

Căn cứ Công văn số 1786/BTTTT- BC ngày 12/5/2022 của Bộ Thông tin
và Truyền thông về việc nâng cao hiệu quả hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa, trả kết
quả giải quyết TTHC của doanh nghiệp BCCI khi được giao đảm nhận theo
Quyết định số 468/QĐ-TTg.Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo và hướng dẫn thực hiện việc nộp hồ sơ qua Điểm Bưu điện văn hóa các xã, thị trấn cụ thể như sau:
1. Thủ tục hành chính áp dụng thực hiện
- Tên thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp
dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
- Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc
- Phí, lệ phí: Không
2. Đề nghị Bưu điện huyện chỉ đạo, hướng dẫn cho cán bộ tại các Điểm
Bưu điện văn hóa xã, thị trấn thực hiện việc thu hồ sơ (bằng hình thức Trực
tuyến qua Cổng dịch vụ công) theo đúng thành phần
quy định. Hồ sơ (giấy)
của công dân được chuyển về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện (qua
đ/c Lê Thị Ngọc Mai, sđt: 0823.901.236
) để thực hiện các bước tiếp theo.
- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 01/02/2023.
  

Thông báo thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Đăng lúc: 02/02/2023 00:00:00 (GMT+7)

Căn cứ Công văn số 1786/BTTTT- BC ngày 12/5/2022 của Bộ Thông tin
và Truyền thông về việc nâng cao hiệu quả hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa, trả kết
quả giải quyết TTHC của doanh nghiệp BCCI khi được giao đảm nhận theo
Quyết định số 468/QĐ-TTg.Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo và hướng dẫn thực hiện việc nộp hồ sơ qua Điểm Bưu điện văn hóa các xã, thị trấn cụ thể như sau:
1. Thủ tục hành chính áp dụng thực hiện
- Tên thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp
dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
- Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc
- Phí, lệ phí: Không
2. Đề nghị Bưu điện huyện chỉ đạo, hướng dẫn cho cán bộ tại các Điểm
Bưu điện văn hóa xã, thị trấn thực hiện việc thu hồ sơ (bằng hình thức Trực
tuyến qua Cổng dịch vụ công) theo đúng thành phần
quy định. Hồ sơ (giấy)
của công dân được chuyển về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện (qua
đ/c Lê Thị Ngọc Mai, sđt: 0823.901.236
) để thực hiện các bước tiếp theo.
- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 01/02/2023.
  
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC