Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
46990

Thông báo thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

Ngày 02/02/2023 00:00:00

Căn cứ Công văn số 1786/BTTTT- BC ngày 12/5/2022 của Bộ Thông tin
và Truyền thông về việc nâng cao hiệu quả hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa, trả kết
quả giải quyết TTHC của doanh nghiệp BCCI khi được giao đảm nhận theo
Quyết định số 468/QĐ-TTg.Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo và hướng dẫn thực hiện việc nộp hồ sơ qua Điểm Bưu điện văn hóa các xã, thị trấn cụ thể như sau:
1. Thủ tục hành chính áp dụng thực hiện
1.1. Tên thủ tục: Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ
karaoke.
- Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Phí, lệ phí:
+ Từ 01 đến 03 phòng: 2.000.000 đồng/giấy.
+ Từ 04 đến 05 phòng: 3.000.000 đồng/giấy.
+ Từ 06 phòng trở lên: 6.000.000 đồng/giấy.
1.2. Tên thủ tục: Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều
kiện kinh doanh dịch vụ karaoke
- Thời gian thực hiện: 04 ngày làm việc.
- Phí, lệ phí: 1.000.000 đồng/phòng (không vượt quá 6.000.000 đồng/giấy
phép/lần thẩm định).
+ Đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu: 500.000 đồng/giấy.
2. Đề nghị Bưu điện huyện chỉ đạo, hướng dẫn cho cán bộ tại các Điểm
Bưu điện văn hóa xã, thị trấn thực hiện việc thu hồ sơ theo hình thức Trực
tuyến trên Cổng dịch vụ công đúng thành phần quy định. Hồ sơ (giấy) của
công dân được chuyển về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện (qua đ/c
Lê Thị Ngọc Mai, sđt: 0823 901 236
)
để thực hiện các bước tiếp theo.
- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 01/02/2023.

Thông báo thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

Đăng lúc: 02/02/2023 00:00:00 (GMT+7)

Căn cứ Công văn số 1786/BTTTT- BC ngày 12/5/2022 của Bộ Thông tin
và Truyền thông về việc nâng cao hiệu quả hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa, trả kết
quả giải quyết TTHC của doanh nghiệp BCCI khi được giao đảm nhận theo
Quyết định số 468/QĐ-TTg.Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo và hướng dẫn thực hiện việc nộp hồ sơ qua Điểm Bưu điện văn hóa các xã, thị trấn cụ thể như sau:
1. Thủ tục hành chính áp dụng thực hiện
1.1. Tên thủ tục: Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ
karaoke.
- Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Phí, lệ phí:
+ Từ 01 đến 03 phòng: 2.000.000 đồng/giấy.
+ Từ 04 đến 05 phòng: 3.000.000 đồng/giấy.
+ Từ 06 phòng trở lên: 6.000.000 đồng/giấy.
1.2. Tên thủ tục: Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều
kiện kinh doanh dịch vụ karaoke
- Thời gian thực hiện: 04 ngày làm việc.
- Phí, lệ phí: 1.000.000 đồng/phòng (không vượt quá 6.000.000 đồng/giấy
phép/lần thẩm định).
+ Đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu: 500.000 đồng/giấy.
2. Đề nghị Bưu điện huyện chỉ đạo, hướng dẫn cho cán bộ tại các Điểm
Bưu điện văn hóa xã, thị trấn thực hiện việc thu hồ sơ theo hình thức Trực
tuyến trên Cổng dịch vụ công đúng thành phần quy định. Hồ sơ (giấy) của
công dân được chuyển về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện (qua đ/c
Lê Thị Ngọc Mai, sđt: 0823 901 236
)
để thực hiện các bước tiếp theo.
- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 01/02/2023.
Từ khóa bài viết:, ,

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC