Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
46990

BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026– SỰ KIỆN CHÍNH TRỊ TRỌNG ĐẠI CỦA ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

Ngày 18/03/2021 00:00:00

 


Resize of unnamed (1).jpg

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu  HĐND là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước nói chung và cơ quan đại diện - cơ quan quyền lực nhà nước từ trung ương đến địa phương ở nước ta nói riêng. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tiến hành vào ngày chủ nhật 23 tháng 5 năm 2021, đây là lần thứ ba cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được thực hiện trong cùng một ngày, đây thực sự là ngày hội của toàn dân.

Nói về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Lá phiếu của người cử tri tuy khuôn khổ nó nhỏ bé nhưng giá trị của nó thì vô cùng to lớn. Nhân dân ta đã trải qua biết bao gian khổ, hi sinh biết bao nhiêu xương máu trong cuộc cách mạng đánh thực dân và phong kiến mới giành được nó. Nó chứng tỏ chế độ dân chủ và tự do của Nhà nước ta và quyền làm chủ thật sự của mỗi công dân ta. Vì vậy, đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vừa là quyền lợi quý báu, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi cử tri. Phải đi bỏ phiếu để tự mình lựa chọn những người xứng đáng thay mặt cho mình trong Quốc hội”.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước, trong bối cảnh nước ta tiếp tục triển khai mạnh mẽ công cuộc đổi mới, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tổ chức bộ máy nhà nước theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Quốc hội năm 2014, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 mới được ban hành. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Trong bộ máy nhà nước ta, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, bởi vì theo quy định của Hiến pháp, ở nước ta, tất cả quyền lực thuộc về Nhân dân, Nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà nước. Quốc hội do Nhân dân bầu ra, là cơ quan nhà nước cao nhất thực hiện quyền lực của Nhân dân. Chỉ Quốc hội mới có quyền thể chế ý chí, nguyện vọng của Nhân dân thành luật, thành các quy định chung mang tính chất bắt buộc phải tuân thủ đối với mọi tầng lớp dân cư trong xã hội. Hiến pháp giao cho Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Bởi thế, lựa chọn đúng những người đủ đức, đủ tài để trở thành những đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, của quê hương.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt không chỉ mang tầm của một sự kiện chính trị quan trọng bậc nhất của đất nước mà ngày bầu cử  23/5/2021 sắp tới còn là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý, dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Đây cũng là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

 Với ý nghĩa chính trị to lớn của cuộc bầu cử. để góp phần vào thành công ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, những ngày này, thị trấn Thống Nhất đang rất phấn khởi và đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng ngày hội non sông và hướng tới kỷ niệm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5. Ngay từ những ngày đầu năm, công tác chuẩn bị bầu cử luôn được thị trấn Thống Nhất quan tâm hàng đầu và triển khai sớm những công việc cần thiết để ngày hội bầu cử diễn ra thành công.

Ngay sau khi được thành lập, Ban chỉ đạo bầu cử thị trấn đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử. Các văn bản của Trung ương, Chính phủ, Ủy ban MTTQ, của tỉnh, của huyện về công tác chuẩn bị bầu cử được các thành viên BCĐ thảo luận, thống nhất hướng dẫn thực hiện. Các tiểu ban phục vụ cho công tác bầu cử như tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo; tiểu ban ANTT - An toàn xã hội; Tiểu ban thông tin tuyên truyền; tiểu ban đảm bảo đã được thành lập nhằm giúp việc cho Ủy ban Bầu cử triển khai những công việc cần thiết.

Công tác tuyên truyền được triển khai kịp thời, sâu rộng, đa dạng phong phú đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đài truyền thanh thị trấn sẽ phát sóng cao điểm với các nội dung tuyên truyền về các văn bản luật bầu cử, các kỳ quốc hội, phản ánh kịp thời các hoạt động chuẩn bị cho công tác bầu cử, về tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện và ứng cử viên đại biểu HĐND thị trấn.

Có thể nói quá trình tổ chức, triển khai công tác bầu cử trên địa bàn thị trấn trong thời gian qua luôn đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ, đúng luật và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tin tưởng rằng với sự chuẩn bị tích cực này,  nhân dân thị trấn Thống Nhất sẽ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa chính trị to lớn của cuộc bầu cử, từ đó thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

                                                                                                                            Thực hiện: Lê Minh

 

 

 

BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026– SỰ KIỆN CHÍNH TRỊ TRỌNG ĐẠI CỦA ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

Đăng lúc: 18/03/2021 00:00:00 (GMT+7)

 


Resize of unnamed (1).jpg

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu  HĐND là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước nói chung và cơ quan đại diện - cơ quan quyền lực nhà nước từ trung ương đến địa phương ở nước ta nói riêng. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tiến hành vào ngày chủ nhật 23 tháng 5 năm 2021, đây là lần thứ ba cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được thực hiện trong cùng một ngày, đây thực sự là ngày hội của toàn dân.

Nói về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Lá phiếu của người cử tri tuy khuôn khổ nó nhỏ bé nhưng giá trị của nó thì vô cùng to lớn. Nhân dân ta đã trải qua biết bao gian khổ, hi sinh biết bao nhiêu xương máu trong cuộc cách mạng đánh thực dân và phong kiến mới giành được nó. Nó chứng tỏ chế độ dân chủ và tự do của Nhà nước ta và quyền làm chủ thật sự của mỗi công dân ta. Vì vậy, đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vừa là quyền lợi quý báu, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi cử tri. Phải đi bỏ phiếu để tự mình lựa chọn những người xứng đáng thay mặt cho mình trong Quốc hội”.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước, trong bối cảnh nước ta tiếp tục triển khai mạnh mẽ công cuộc đổi mới, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tổ chức bộ máy nhà nước theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Quốc hội năm 2014, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 mới được ban hành. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Trong bộ máy nhà nước ta, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, bởi vì theo quy định của Hiến pháp, ở nước ta, tất cả quyền lực thuộc về Nhân dân, Nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà nước. Quốc hội do Nhân dân bầu ra, là cơ quan nhà nước cao nhất thực hiện quyền lực của Nhân dân. Chỉ Quốc hội mới có quyền thể chế ý chí, nguyện vọng của Nhân dân thành luật, thành các quy định chung mang tính chất bắt buộc phải tuân thủ đối với mọi tầng lớp dân cư trong xã hội. Hiến pháp giao cho Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Bởi thế, lựa chọn đúng những người đủ đức, đủ tài để trở thành những đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, của quê hương.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt không chỉ mang tầm của một sự kiện chính trị quan trọng bậc nhất của đất nước mà ngày bầu cử  23/5/2021 sắp tới còn là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý, dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Đây cũng là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

 Với ý nghĩa chính trị to lớn của cuộc bầu cử. để góp phần vào thành công ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, những ngày này, thị trấn Thống Nhất đang rất phấn khởi và đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng ngày hội non sông và hướng tới kỷ niệm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5. Ngay từ những ngày đầu năm, công tác chuẩn bị bầu cử luôn được thị trấn Thống Nhất quan tâm hàng đầu và triển khai sớm những công việc cần thiết để ngày hội bầu cử diễn ra thành công.

Ngay sau khi được thành lập, Ban chỉ đạo bầu cử thị trấn đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử. Các văn bản của Trung ương, Chính phủ, Ủy ban MTTQ, của tỉnh, của huyện về công tác chuẩn bị bầu cử được các thành viên BCĐ thảo luận, thống nhất hướng dẫn thực hiện. Các tiểu ban phục vụ cho công tác bầu cử như tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo; tiểu ban ANTT - An toàn xã hội; Tiểu ban thông tin tuyên truyền; tiểu ban đảm bảo đã được thành lập nhằm giúp việc cho Ủy ban Bầu cử triển khai những công việc cần thiết.

Công tác tuyên truyền được triển khai kịp thời, sâu rộng, đa dạng phong phú đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đài truyền thanh thị trấn sẽ phát sóng cao điểm với các nội dung tuyên truyền về các văn bản luật bầu cử, các kỳ quốc hội, phản ánh kịp thời các hoạt động chuẩn bị cho công tác bầu cử, về tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện và ứng cử viên đại biểu HĐND thị trấn.

Có thể nói quá trình tổ chức, triển khai công tác bầu cử trên địa bàn thị trấn trong thời gian qua luôn đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ, đúng luật và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tin tưởng rằng với sự chuẩn bị tích cực này,  nhân dân thị trấn Thống Nhất sẽ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa chính trị to lớn của cuộc bầu cử, từ đó thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

                                                                                                                            Thực hiện: Lê Minh

 

 

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC