Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
46990

Thư kêu gọi ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" năm 2022 của UB MTTQ thị trấn Thống Nhất

Ngày 28/09/2022 00:00:00

Thực hiện Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2022" và hưởng ứng tháng cao điểm "Vì người nghèo năm 2022", ngày 29/9/2022, Ban Thường trực, UB MTTQ thị trấn Thống Nhất đã ban hành Thư kêu gọi các tổ chức cá nhân trong vào ngoài thị trấn ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2022. Sau đây là nội dung Thư kêu gọi:

 

THƯ KÊU GỌI

Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thị trấn

 Ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2022

 

 

Kính gửi: Cử tri và nhân dân thị trấn Thống Nhất.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong những năm qua, Quỹ "Vì người nghèo" thị trấn Thống Nhất đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài thị trấn tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ."Vì người nghèo"  thị trấn đã hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo,mua bò sinh kế phát triển kinh tế; làm mới và sửa chữa được nhiều nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa; hỗ trợ con em hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi;  hỗ trợ bệnh nhân nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo khám chữa bệnh; chăm lo Tết cho người nghèo v.v.v góp phần tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị trấn, giúp nhiều hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ngày một ấm no, hạnh phúc. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Thống Nhất. Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" thị trấn trân trọng cảm ơn, ghi nhận những tình cảm quý báu của các tập thể, cá nhân và các tầng lớp nhân dân đã ủng hộ, chăm lo, giúp đỡ người nghèo trong thời gian qua.

Hiện nay, qua điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025 thị trấn vẫn còn nhiều gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo đang cần có sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.Với truyền thống đoàn kết "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách', hưởng ứng Tháng cao điểm ngày vì người nghèo năm 2022. Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Thống Nhất- Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" thị trấn kêu gọi các Ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị trấn tích cực ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo". Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động tham gia ủng hộ 1/2 ngày lương, phu cấp trở lên; cử tri từ 18 tuổi trở lên ủng hộ 10.000đ trở lên  vào Quỹ "Vì người nghèo" thị trấn Thống Nhất.

Đây là hành động thiết thực nhằm giúp đỡ người nghèo cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo và hỗ trợ động viên các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bị mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi, gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn và nhiều đối tượng khác cần được sự quan tâm chia sẽ chung tay của nhân dân thị trấn, thông qua đó thực hiện có hiệu quả mục tiêu Chương trình giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Mọi sự ủng hộ xin chuyển về Tiểu ban vận động khu phố nơi công dân cư trú và Ban vận động thị trấn Thống Nhất, hoặc trực tiếp đến văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Thống Nhất gặp ông Lê Văn Châu, Chủ tịch UBMTTQ thị trấn, số điện thoại: 0977 915 298 hoặc ông Lê Thành Minh, Phó chủ tịch UBMTTQ thị trấn theo số điện thoại 0919 495 682.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư kêu gọi ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" năm 2022 của UB MTTQ thị trấn Thống Nhất

Đăng lúc: 28/09/2022 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2022" và hưởng ứng tháng cao điểm "Vì người nghèo năm 2022", ngày 29/9/2022, Ban Thường trực, UB MTTQ thị trấn Thống Nhất đã ban hành Thư kêu gọi các tổ chức cá nhân trong vào ngoài thị trấn ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2022. Sau đây là nội dung Thư kêu gọi:

 

THƯ KÊU GỌI

Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thị trấn

 Ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2022

 

 

Kính gửi: Cử tri và nhân dân thị trấn Thống Nhất.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong những năm qua, Quỹ "Vì người nghèo" thị trấn Thống Nhất đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài thị trấn tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ."Vì người nghèo"  thị trấn đã hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo,mua bò sinh kế phát triển kinh tế; làm mới và sửa chữa được nhiều nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa; hỗ trợ con em hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi;  hỗ trợ bệnh nhân nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo khám chữa bệnh; chăm lo Tết cho người nghèo v.v.v góp phần tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị trấn, giúp nhiều hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ngày một ấm no, hạnh phúc. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Thống Nhất. Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" thị trấn trân trọng cảm ơn, ghi nhận những tình cảm quý báu của các tập thể, cá nhân và các tầng lớp nhân dân đã ủng hộ, chăm lo, giúp đỡ người nghèo trong thời gian qua.

Hiện nay, qua điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025 thị trấn vẫn còn nhiều gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo đang cần có sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.Với truyền thống đoàn kết "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách', hưởng ứng Tháng cao điểm ngày vì người nghèo năm 2022. Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Thống Nhất- Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" thị trấn kêu gọi các Ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị trấn tích cực ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo". Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động tham gia ủng hộ 1/2 ngày lương, phu cấp trở lên; cử tri từ 18 tuổi trở lên ủng hộ 10.000đ trở lên  vào Quỹ "Vì người nghèo" thị trấn Thống Nhất.

Đây là hành động thiết thực nhằm giúp đỡ người nghèo cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo và hỗ trợ động viên các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bị mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi, gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn và nhiều đối tượng khác cần được sự quan tâm chia sẽ chung tay của nhân dân thị trấn, thông qua đó thực hiện có hiệu quả mục tiêu Chương trình giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Mọi sự ủng hộ xin chuyển về Tiểu ban vận động khu phố nơi công dân cư trú và Ban vận động thị trấn Thống Nhất, hoặc trực tiếp đến văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Thống Nhất gặp ông Lê Văn Châu, Chủ tịch UBMTTQ thị trấn, số điện thoại: 0977 915 298 hoặc ông Lê Thành Minh, Phó chủ tịch UBMTTQ thị trấn theo số điện thoại 0919 495 682.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC