Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
46990
KẾ HOẠCH Tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở  trên địa bàn thị trấn Thống Nhất

KẾ HOẠCH Tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thị trấn Thống Nhất

Căn cứ Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở ngày 28/11/2023; Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Thực hiện Công văn số 814/CV-CAYĐ ngày 17/5/2024 của Công an huyện Yên Định về việc chuẩn bị nội dung, điều kiện triển khai Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. UBND thị trấn Thống Nhất xây dựng kế hoạch tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa thị trấn

KẾ HOẠCH Tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thị trấn Thống Nhất

Căn cứ Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở ngày 28/11/2023; Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Thực hiện Công văn số 814/CV-CAYĐ ngày 17/5/2024 của Công an huyện Yên Định về việc chuẩn bị nội dung, điều kiện triển khai Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. UBND thị trấn Thống Nhất xây dựng kế hoạch tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa thị trấn

Đăng lúc 29 ngày trước · 191 lượt xem

QUYẾT ĐỊNH Về việc niêm yết công khai Kế hoạch tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn thị trấn Thống Nhất

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở số 30/2023/QH15 ngày 28/11/2023 của Quốc Hội; Quyết định số 79/KH-UBND ngày 27/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;

Đăng lúc 29 ngày trước · 41 lượt xem

THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai Kế hoạch tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn thị trấn Thống Nhấ

Để làm tốt công tác tuyển chọn; chọn được người có khả năng, có đủ điều kiện và tiêu chuẩn tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. UBND thị trấn Thống Nhất Thông báo niêm yết công khai Kế hoạch tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thị trấn Thống Nhất như sau: 1. Thông báo niêm yết Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 26/5/2024 của Chủ tịch UBND thị trấn Thống Nhất về việc tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thị trấn Thống Nhất. 2. Thời gian niêm yết 04 ngày, kể từ ngày có thông báo. 3. Địa điểm niêm yết: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thị trấn Thống Nhất, Nhà văn hóa các khu phố.

Đăng lúc 29 ngày trước · 63 lượt xem

kế hoạch kiểm tra về công tác phòng cháy chữa cháy

Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-CAYĐ ngày 03/4/2024 của Công an huyện Yên Định về việc Kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện Yên Định năm 2024, UBND thị trấn Thống Nhất ban hành kế hoạch kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn thị trấn Thống Nhất năm 2024

Đăng lúc 3 tháng trước · 126 lượt xem
Đăng lúc 6 tháng trước · 343 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 696 lượt xem

Tham gia nghĩa vụ quân sự 2022: Những thông tin cần biết

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Trong bài viết dưới đây sẽ tổng hợp toàn bộ những quy định đáng chú ý về nghĩa vụ quân sự năm 2022.

Đăng lúc 1 năm trước · 799 lượt xem

Thị trấn Thống Nhất tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2021

Ngày 13/11/2020, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn Thống Nhất phối hợp với Trạm y tế thị trấn tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cho các thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đăng lúc 3 năm trước · 1007 lượt xem

Tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự

Để các các thanh niên trong độ tuổi khám tuyển NVQS và gia đình hiểu rõ hơn về các quy định, quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc tham gia khám tuyển NVQS, sau đây là những nội dung cơ bản và mới nhất của Luật NVQS được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/6/2015.

Đăng lúc 3 năm trước · 1766 lượt xem

Lễ công bố, điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an Thị trấn Thống Nhất

Chiều ngày 08/11, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Yên Định và Thị trấn Thống Nhất đã tổ chức Lễ công bố Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an Thị trấn Thống Nhất.

Đăng lúc 4 năm trước · 1154 lượt xem
12

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC