Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
46990

QUYẾT ĐỊNH Về việc niêm yết công khai Kế hoạch tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn thị trấn Thống Nhất

Ngày 26/06/2024 11:02:11

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở số 30/2023/QH15 ngày 28/11/2023 của Quốc Hội; Quyết định số 79/KH-UBND ngày 27/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc niêm yết công khai Kế hoạch tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn thị trấn Thống Nhất

Đăng lúc: 26/06/2024 11:02:11 (GMT+7)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở số 30/2023/QH15 ngày 28/11/2023 của Quốc Hội; Quyết định số 79/KH-UBND ngày 27/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;

 
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC