Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
46990

Thị trấn Thống Nhất tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2021

Ngày 16/11/2020 00:00:00

Ngày 13/11/2020, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn Thống Nhất phối hợp với Trạm y tế thị trấn tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cho các thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

 

 

           

Thanh niên thị trấn Thống Nhất  tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự.

      Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của mỗi công dân. Công dân có bổn phận tham gia nghĩa vụ quân sự và xây dựng nền quốc phòng toàn dân đồng thời phát huy truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy và hiện đại, tăng cường quốc phòng, bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thực hiện kế hoạch tuyển quân năm 2021 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Yên Định. Vào sáng ngày 13/11/2020, tại Trạm y tế thị trấn Thống Nhất, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn Thống Nhất sẽ tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự đối với các thanh niên trong độ tuổi khám tuyển tại thị trấn Thống Nhất.

Một số hình ảnh tại buổi khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự:

 

 

Trong đợt khám tuyển NVQS năm 2021, qua rà soát toàn thị trấn có 68 thanh niên trong độ tuổi khám tuyển NVQS. Các thanh niên đến khám sơ tuyển đúng theo thời gian quy định và chấp hành tốt các yêu cầu khám tuyển, thể hiện được trách nhiệm của người thanh niên sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Kết thúc đợt khám sơ tuyển, Hội đồng NVQS thị trấn đã lựa chọn được 46 thanh niên đạt sức khỏe từ loại 1 đến loại 3. Đây là cơ sở để Hội đồng nghĩa vụ quân sự của thị trấn tuyển chọn những thanh niên đủ tiêu chuẩn tham gia khám tuyển tại huyện để lựa chọn tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2021 đảm bảo chỉ tiêu giao quân đã đề ra.

                                                                                                                              Thực hiện: Lê Minh

Thị trấn Thống Nhất tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2021

Đăng lúc: 16/11/2020 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 13/11/2020, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn Thống Nhất phối hợp với Trạm y tế thị trấn tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cho các thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

 

 

           

Thanh niên thị trấn Thống Nhất  tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự.

      Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của mỗi công dân. Công dân có bổn phận tham gia nghĩa vụ quân sự và xây dựng nền quốc phòng toàn dân đồng thời phát huy truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy và hiện đại, tăng cường quốc phòng, bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thực hiện kế hoạch tuyển quân năm 2021 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Yên Định. Vào sáng ngày 13/11/2020, tại Trạm y tế thị trấn Thống Nhất, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn Thống Nhất sẽ tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự đối với các thanh niên trong độ tuổi khám tuyển tại thị trấn Thống Nhất.

Một số hình ảnh tại buổi khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự:

 

 

Trong đợt khám tuyển NVQS năm 2021, qua rà soát toàn thị trấn có 68 thanh niên trong độ tuổi khám tuyển NVQS. Các thanh niên đến khám sơ tuyển đúng theo thời gian quy định và chấp hành tốt các yêu cầu khám tuyển, thể hiện được trách nhiệm của người thanh niên sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Kết thúc đợt khám sơ tuyển, Hội đồng NVQS thị trấn đã lựa chọn được 46 thanh niên đạt sức khỏe từ loại 1 đến loại 3. Đây là cơ sở để Hội đồng nghĩa vụ quân sự của thị trấn tuyển chọn những thanh niên đủ tiêu chuẩn tham gia khám tuyển tại huyện để lựa chọn tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2021 đảm bảo chỉ tiêu giao quân đã đề ra.

                                                                                                                              Thực hiện: Lê Minh

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC