Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
46990

Danh sách tuyên truyền viên pháp luật thị trấn Thống Nhất

Ngày 03/05/2024 09:42:27

DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT

 

 

                 

STT

Tên xã, phường, thị trấn (cấp xã)

Họ và tên

Địa chỉ
thường trú

Quyết định
công nhận tuyên truyền viên pháp luật

 

 

1

Thị trấn Thống Nhất

Đặng Thế Hải

 Thị trấn Thồng Nhất

Quyết định
công nhận tuyên truyền viên pháp luật
      số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2023 ban hành Quyết định

 

 

2

Lương Xuân Dương

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

3

Lưu Thị Phương

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

4

Trịnh Hữu Lượng

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

5

Lê Thị Tình

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

6

Mai Xuân Tào

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

7

Thiều Minh Đức

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

8

Lê Đức Thịnh

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

9

Đỗ Mạnh Cương

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

10

Lê Công Quyết

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

11

Nguyễn Thị Thu

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

12

Trần Phượng Hoàng

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

13

Lê Thanh Quang

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

14

Phạm Thị Hân

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

15

Cao Văn Phượng

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

16

Trần Thị Thu

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

17

Võ Nguyên Triều

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

18

Lê Văn Tuấn

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

18

Trịnh Ngọc Tuyên

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

20

Lê Văn Long

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

21

Bùi Thị Huyền Trang

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

 

DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ

 

 

                 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Tổ hòa giải

Trình độ chuyên môn

Quyết định công nhận làm hòa giải viên

 

1

Thiều Minh Đức

1955

Nam

Kinh

Khu phố 2

 

Quyết định Số: 08/QĐ-UBND  
Ngày 21/6/2023                                      

 

2

Nguyễn Ngọc Thành

1981

Nam

Kinh

Khu phố 2

 

 

3

Bùi Thị Hằng

1969

Nữ

Kinh

Khu phố 2

 

 

4

Nguyễn Xuân Lan

1961

Nam

Kinh

Khu phố 2

 

 

5

Nguyễn Đăng Long

1996

Nam

Kinh

Khu phố 2

 

 

6

Lê Thị Minh Hải

1973

Nữ

Kinh

khu phố 2

 

 

7

Mai Xuân Tào             

1952

Nam

Kinh

Khu phố 4

 

 

8

Đỗ Xuân Luyến             

1958

Nam

Kinh

Khu phố 4

 

 

9

Nguyễn Thị Báu 

1954

Nữ

Kinh

Khu phố 4

 

 

10

Trần Mạnh Hùng 

1966

Nam

Kinh

Khu phố 4

 

 

11

Phạm Ngọc Hoàng         

1996

Nam

Kinh

Khu phố 4

 

 

12

Nguyễn Thị Vực

1961

Nữ

Kinh

Khu phố 4

 

 

13

Hoàng Thị Hiền

1989

Nữ

Kinh

Khu phố 4

 

 

14

Văn Thị Tài              

1972

Nữ

Kinh

Khu phố 3/2

 

 

15

Lê Thanh Quang

1962

Nam

Kinh

Khu phố 3/2

 

 

16

Phạm Ngọc Khuê

1947

Nam

Kinh

Khu phố 3/2

 

 

17

Trần Xuân Thưởng

1950

Nam

Kinh

Khu phố 3/2

 

 

18

Trần Hoài Thương

1989

Nam

Kinh

Khu phố 3/2

 

 

19

Hoàng Thị Phương

1952

Nữ

Kinh

Khu phố 3/2

 

 

20

Trịnh Ngọc Quang

1971

Nam

Kinh

Khu phố 3/2

 

 

21

Lê Văn Tuấn                   

1965

Nam

Kinh

Khu phô Sơn Phòng

 

 

22

Trịnh Ngọc Tuyên

1968

Nam

Kinh

Khu phô Sơn Phòng

 

 

23

Nguyễn Văn Tiến

1953

Nam

Kinh

Khu phô Sơn Phòng

 

 

24

Lê Đức Bình       

1953

Nam

Kinh

Khu phô Sơn Phòng

 

 

25

Trần Quang Huy

1989

Nam

Kinh

Khu phô Sơn Phòng

 

 

26

Trần Thị Liên

1963

Nữ

Kinh

Khu phô Sơn Phòng

 

 

27

Nguyễn Khánh Toàn

1963

Nam

Kinh

Khu phô Sơn Phòng

 

 

28

Hồ Văn Hạnh               

1967

Nam

Kinh

Khu phô Thắng Lợi

 

 

29

Lê Văn Long

1966

Nam

Kinh

Khu phô Thắng Lợi

 

 

30

Lê Quang Toản   

1966

Nam

Kinh

Khu phô Thắng Lợi

 

 

31

Thiều Quang Long

1952

Nam

Kinh

Khu phô Thắng Lợi

 

Quyết định Số: 08/QĐ-UBND  
Ngày 21/6/2023  
                                             

 

32

Lê Đình Lượng 

1970

Nam

Kinh

Khu phô Thắng Lợi

 

 

33

Nguyễn Gia Huy    

1997

Nam

Kinh

Khu phô Thắng Lợi

 

 

34

Nguyễn Ngọc Lập               

1968

Nam

Kinh

Khu phố 1

 

 

35

Lưu Thị Phương  

1968

Nữ

Kinh

Khu phố 1

 

 

36

Nguyễn Thị Yến             

1956

Nữ

Kinh

Khu phố 1

 

 

37

Đào Thị Cúc             

1959

Nữ

Kinh

Khu phố 1

 

 

38

Trần Hồng Tính

1989

Nam

Kinh

Khu phố 1

 

 

39

Lê Mạnh Tường  

1955

Nam

Kinh

Khu phố 1

 

 

40

Cao Văn Phượng     

1965

Nam

Kinh

Khu phố Sao Đỏ

 

 

41

Võ Nguyên Triều

1958

Nam

Kinh

Khu phố Sao Đỏ

 

 

42

Trịnh Đăng Giới  

1953

Nam

Kinh

Khu phố Sao Đỏ

 

 

43

Nguyễn Văn Quảng

1963

Nam

Kinh

Khu phố Sao Đỏ

 

 

44

Phan Chí Tùng

1993

Nam

Kinh

Khu phố Sao Đỏ

 

 

45

Phan Thị Lan Anh

1974

Nữ

Kinh

Khu phố Sao Đỏ

 

 

46

Phạm Thị Thuỷ

1966

Nữ

Kinh

Khu phố Thắng Long

 

 

47

Hoàng Thị Hiền

1961

Nữ

Kinh

Khu phố Thắng Long

 

 

48

Nguyễn Giáo      

1950

Nam

Kinh

Khu phố Thắng Long

 

 

49

Mai Xuân Sơn     

1957

Nam

Kinh

Khu phố Thắng Long

 

 

50

Trịnh Ngọc Hải

2002

Nam

Kinh

Khu phố Thắng Long

 

 

51

Nguyễn Thị Hoa

1957

Nữ

Kinh

Khu phố Thắng Long

 

 
                         

 

Danh sách tuyên truyền viên pháp luật thị trấn Thống Nhất

Đăng lúc: 03/05/2024 09:42:27 (GMT+7)

DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT

 

 

                 

STT

Tên xã, phường, thị trấn (cấp xã)

Họ và tên

Địa chỉ
thường trú

Quyết định
công nhận tuyên truyền viên pháp luật

 

 

1

Thị trấn Thống Nhất

Đặng Thế Hải

 Thị trấn Thồng Nhất

Quyết định
công nhận tuyên truyền viên pháp luật
      số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2023 ban hành Quyết định

 

 

2

Lương Xuân Dương

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

3

Lưu Thị Phương

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

4

Trịnh Hữu Lượng

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

5

Lê Thị Tình

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

6

Mai Xuân Tào

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

7

Thiều Minh Đức

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

8

Lê Đức Thịnh

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

9

Đỗ Mạnh Cương

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

10

Lê Công Quyết

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

11

Nguyễn Thị Thu

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

12

Trần Phượng Hoàng

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

13

Lê Thanh Quang

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

14

Phạm Thị Hân

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

15

Cao Văn Phượng

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

16

Trần Thị Thu

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

17

Võ Nguyên Triều

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

18

Lê Văn Tuấn

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

18

Trịnh Ngọc Tuyên

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

20

Lê Văn Long

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

21

Bùi Thị Huyền Trang

 Thị trấn Thồng Nhất

 

 

 

DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ

 

 

                 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Tổ hòa giải

Trình độ chuyên môn

Quyết định công nhận làm hòa giải viên

 

1

Thiều Minh Đức

1955

Nam

Kinh

Khu phố 2

 

Quyết định Số: 08/QĐ-UBND  
Ngày 21/6/2023                                      

 

2

Nguyễn Ngọc Thành

1981

Nam

Kinh

Khu phố 2

 

 

3

Bùi Thị Hằng

1969

Nữ

Kinh

Khu phố 2

 

 

4

Nguyễn Xuân Lan

1961

Nam

Kinh

Khu phố 2

 

 

5

Nguyễn Đăng Long

1996

Nam

Kinh

Khu phố 2

 

 

6

Lê Thị Minh Hải

1973

Nữ

Kinh

khu phố 2

 

 

7

Mai Xuân Tào             

1952

Nam

Kinh

Khu phố 4

 

 

8

Đỗ Xuân Luyến             

1958

Nam

Kinh

Khu phố 4

 

 

9

Nguyễn Thị Báu 

1954

Nữ

Kinh

Khu phố 4

 

 

10

Trần Mạnh Hùng 

1966

Nam

Kinh

Khu phố 4

 

 

11

Phạm Ngọc Hoàng         

1996

Nam

Kinh

Khu phố 4

 

 

12

Nguyễn Thị Vực

1961

Nữ

Kinh

Khu phố 4

 

 

13

Hoàng Thị Hiền

1989

Nữ

Kinh

Khu phố 4

 

 

14

Văn Thị Tài              

1972

Nữ

Kinh

Khu phố 3/2

 

 

15

Lê Thanh Quang

1962

Nam

Kinh

Khu phố 3/2

 

 

16

Phạm Ngọc Khuê

1947

Nam

Kinh

Khu phố 3/2

 

 

17

Trần Xuân Thưởng

1950

Nam

Kinh

Khu phố 3/2

 

 

18

Trần Hoài Thương

1989

Nam

Kinh

Khu phố 3/2

 

 

19

Hoàng Thị Phương

1952

Nữ

Kinh

Khu phố 3/2

 

 

20

Trịnh Ngọc Quang

1971

Nam

Kinh

Khu phố 3/2

 

 

21

Lê Văn Tuấn                   

1965

Nam

Kinh

Khu phô Sơn Phòng

 

 

22

Trịnh Ngọc Tuyên

1968

Nam

Kinh

Khu phô Sơn Phòng

 

 

23

Nguyễn Văn Tiến

1953

Nam

Kinh

Khu phô Sơn Phòng

 

 

24

Lê Đức Bình       

1953

Nam

Kinh

Khu phô Sơn Phòng

 

 

25

Trần Quang Huy

1989

Nam

Kinh

Khu phô Sơn Phòng

 

 

26

Trần Thị Liên

1963

Nữ

Kinh

Khu phô Sơn Phòng

 

 

27

Nguyễn Khánh Toàn

1963

Nam

Kinh

Khu phô Sơn Phòng

 

 

28

Hồ Văn Hạnh               

1967

Nam

Kinh

Khu phô Thắng Lợi

 

 

29

Lê Văn Long

1966

Nam

Kinh

Khu phô Thắng Lợi

 

 

30

Lê Quang Toản   

1966

Nam

Kinh

Khu phô Thắng Lợi

 

 

31

Thiều Quang Long

1952

Nam

Kinh

Khu phô Thắng Lợi

 

Quyết định Số: 08/QĐ-UBND  
Ngày 21/6/2023  
                                             

 

32

Lê Đình Lượng 

1970

Nam

Kinh

Khu phô Thắng Lợi

 

 

33

Nguyễn Gia Huy    

1997

Nam

Kinh

Khu phô Thắng Lợi

 

 

34

Nguyễn Ngọc Lập               

1968

Nam

Kinh

Khu phố 1

 

 

35

Lưu Thị Phương  

1968

Nữ

Kinh

Khu phố 1

 

 

36

Nguyễn Thị Yến             

1956

Nữ

Kinh

Khu phố 1

 

 

37

Đào Thị Cúc             

1959

Nữ

Kinh

Khu phố 1

 

 

38

Trần Hồng Tính

1989

Nam

Kinh

Khu phố 1

 

 

39

Lê Mạnh Tường  

1955

Nam

Kinh

Khu phố 1

 

 

40

Cao Văn Phượng     

1965

Nam

Kinh

Khu phố Sao Đỏ

 

 

41

Võ Nguyên Triều

1958

Nam

Kinh

Khu phố Sao Đỏ

 

 

42

Trịnh Đăng Giới  

1953

Nam

Kinh

Khu phố Sao Đỏ

 

 

43

Nguyễn Văn Quảng

1963

Nam

Kinh

Khu phố Sao Đỏ

 

 

44

Phan Chí Tùng

1993

Nam

Kinh

Khu phố Sao Đỏ

 

 

45

Phan Thị Lan Anh

1974

Nữ

Kinh

Khu phố Sao Đỏ

 

 

46

Phạm Thị Thuỷ

1966

Nữ

Kinh

Khu phố Thắng Long

 

 

47

Hoàng Thị Hiền

1961

Nữ

Kinh

Khu phố Thắng Long

 

 

48

Nguyễn Giáo      

1950

Nam

Kinh

Khu phố Thắng Long

 

 

49

Mai Xuân Sơn     

1957

Nam

Kinh

Khu phố Thắng Long

 

 

50

Trịnh Ngọc Hải

2002

Nam

Kinh

Khu phố Thắng Long

 

 

51

Nguyễn Thị Hoa

1957

Nữ

Kinh

Khu phố Thắng Long

 

 
                         

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC