Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
46990
hưởng ứng phát động phong trào thi đua cao điểm trên địa bàn toàn thị trấn trong xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh

hưởng ứng phát động phong trào thi đua cao điểm trên địa bàn toàn thị trấn trong xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam thị trấn lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029; kế hoạch xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh và kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tuyến đường kiểu mẫu tiêu biểu” năm 2024 của UBND thị trấn. Qua nắm bắt tình hình thực hiện tiến độ xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Trong thời gian qua các tầng lớp Nhân dân trong thị trấn đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh tại các khu Phố và trên địa bàn toàn thị trấn; từ đó góp phần thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Đến nay, hầu hết các khu Phố đã và đang duy trì, nâng cao các tiêu chí đô thị văn minh. Bên cạnh những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình xây dựng đô thị văn minh vẫn còn những hạn chế nhất định như: Một số khu Phố chưa có nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp trong thực hiện các tiêu chí; việc triển khai, phát động thi đua xây dựng đô thị văn minh ở một số khu Phố chưa thường xuyên, sâu rộng đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân nhất là công tác vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan xây dựng khu dân cư “Sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn”; công tác thông tin, tuyên truyền, vận động chưa đa dạng, phong phú cả về nội dung và hình thức.

hưởng ứng phát động phong trào thi đua cao điểm trên địa bàn toàn thị trấn trong xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam thị trấn lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029; kế hoạch xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh và kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tuyến đường kiểu mẫu tiêu biểu” năm 2024 của UBND thị trấn. Qua nắm bắt tình hình thực hiện tiến độ xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Trong thời gian qua các tầng lớp Nhân dân trong thị trấn đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh tại các khu Phố và trên địa bàn toàn thị trấn; từ đó góp phần thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Đến nay, hầu hết các khu Phố đã và đang duy trì, nâng cao các tiêu chí đô thị văn minh. Bên cạnh những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình xây dựng đô thị văn minh vẫn còn những hạn chế nhất định như: Một số khu Phố chưa có nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp trong thực hiện các tiêu chí; việc triển khai, phát động thi đua xây dựng đô thị văn minh ở một số khu Phố chưa thường xuyên, sâu rộng đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân nhất là công tác vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan xây dựng khu dân cư “Sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn”; công tác thông tin, tuyên truyền, vận động chưa đa dạng, phong phú cả về nội dung và hình thức.

Đăng lúc 1 tháng trước · 21 lượt xem

kế hoạch giải tỏa hành lang ATGT

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/ĐU ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Đảng ủy thị trấn về tập trung đẩy nhaanh tiến độ xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2024; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2024 của UBND thị trấn về Tâp trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2024. Để bảo đảm trật tự hành lang giao thông, lập lại trật tự, mỹ quan đô thị, phục vụ xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2024

Đăng lúc 3 tháng trước · 38 lượt xem
Đăng lúc 3 năm trước · 775 lượt xem
Đăng lúc 3 năm trước · 1196 lượt xem

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC