Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
89
Hôm qua:
206
Tuần này:
913
Tháng này:
2568
Tất cả:
29134

Cán bộ và nhân dân Khu phố 1 chung sức đồng lòng xây dựng thành công khu phố Kiểu mẫu

Ngày 16/11/2020 00:00:00

 

Sinh thời, Bác Hồ muôn vàn kính yêu luôn dành tình cảm đặc biệt đối với đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa. Lúc đương thời, Bác đã có 4 lần về thăm Thanh Hóa. Ngay lần đầu tiên về thăm năm 1947,  trong buổi nói chuyện với lãnh đạo tỉnh, các đại biểu nhân sĩ, trí thức, cùng đông đảo nhân dân, Bác đã căn dặn “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu, thì phải làm sao cho mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự phải là kiểu mẫu. Làm một người kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu. Quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu”. Đáp lại tình cảm sâu đậm của Bác, hơn 70 năm qua Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nói chung, đảng bộ và nhân dân thị trấn Thống Nhất nói riêng đang quyết tâm thực hiện lời căn dặn của Người bằng những hành động cách mạng thiết thực, cụ thể. Bám sát vào các tiêu chí xây dựng khu phố kiểu mẫu, sự hướng dẫn của cấp trên, đặc biệt là thấm nhuần và khắc sâu lời căn dặn của Bác, cấp ủy Đảng, chính quyền thị trấn trấn đã đẩy mạnh công tác lãnh chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng các tiêu chí kiểu mẫu.

Thực hiện Nghị quyết số 28, ngày 30/01/2019 của Đảng ủy thị trấn Thống Nhất  về việc lãnh đạo xây dựng khu phố kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020, tiến tới xây dựng thị trấn kiểu mẫu. Năm 2019, khu phố 2 được lựa chọn làm điểm xây cựng khu phố kiểu mẫu, đến nay việc xây dựng đã cơ bản hoàn thành. Bước sang năm 2020, Khu phố 1 được đảng ủy, chính quyền thị trấn lựa chọn là khu phố tiếp theo xây dựng khu phố kiểu mẫu. Đây vừa là vinh dự nhưng cũng đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề cho cán bộ và nhân dân khu phố 1.

Từ năm 2011 đến nay khu phố 1 cùng với các khu phố khác trên địa bàn thị trấn đã tập trung xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, đến năm 2015 thị trấn được công nhận đã đạt 19/19 tiêu chí Nông thôn mới, đến năm 2016 thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị.

Trong những năm tập trung xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, chi bộ khu phố 1 đã tập trung lãnh đạo, tuyên truyền vận động, tổ chức thực hiện đã cơ bản thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ qua các nghị quyết của chi bộ đã đề ra góp phần  phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bộ mặt của khu phố có nhiều đổi mới.

Bên cạnh kết quả đạt được còn bộc lộ hạn chế đó là: Hạ tầng cơ sở chưa hiện đại, chưa xứng tầm với một đô thị văn minh như: Đường giao thông trong khu phố còn chặt hẹp, bề mặt còn yếu, tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông vẫn còn xảy ra; chưa có hệ thống thoát nước mưa, nước thải; còn có hững điểm thường xuyên bị ngập nước khi có mưa lớn, bộ mặt khu phố chưa được quan tâm chỉnh trang, nâng cấp, vệ sinh môi trường chưa được quan tâm đúng mức, diện mạo của khu phố chưa thực sự là đô thị.

Nguyên nhân chính của tình hình trên là do khu phố cũng như các khu phố khác của một thị trấn đặc thù, không phải là trung tâm huyện lỵ và thành lập trong lòng doanh nghiệp, khó khăn về nguồn kinh phí để thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, việc Cấp ủy, lãnh đạo khu phố chưa thực sự sâu sát để lãnh chỉ đạo đối với tất cả các tiêu chí theo Nông thôn mới và đô thị văn minh; một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về chủ trương việc xây dựng khu phố kiểu mẫu, còn trông chờ, ỷ lại nguồn hỗ trợ của Nhà nước, từ đó công tác huy động mọi nguồn lực, hiến đất mở rộng đường giao thông để xây dựng hạ tầng chưa thành phong trào sâu rộng.

Thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 69, ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020; Quyết định số 1415 ngày 03/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020. Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo phương pháp phát huy vai trò chủ thể của người dân, dựa vào nội lực của cộng đồng dân cư là chính; các hoạt động nâng cao chất lượng các tiêu chí phải được chính cộng đồng người dân bàn bạc dân chủ để quyết định và tổ chức thực hiện theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng thụ. Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, sẵn sàng giúp đỡ, chia slẫn nhau đồng thời làm cho diện mạo khu phố ngày càng khang trang, sạch đẹp và hiện đại hơn.

Về mục tiêu chung: Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh có kinh tế xã hội phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, phù hợp với điều kiện của địa phương và nội dung Quyết định 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Với phương châm: Kinh tế phát triển; đường có hoa; nhà có số; hạ tầng kiên cố bền vững.

Về mục tiêu cụ thể.

- Khu phố đạt chuẩn khu phố kiểu mẫu trong năm 2020.

- Tỷ lệ đường giao thông trong khu phố cứng hóa 100%. Trong đó: Đường giao thông trong khu phố được giải tỏa mở rộng, từ chiều rộng hành lang và nền đường dưới 4m lên 5 - 7m; nâng cấp các tuyến đường trong khu phố có chiều rộng mặt bê tông từ dưới 2,5m lên 4 - 6m (dày 15-20cm).

- Có từ 60% trở lên số tuyến đường trong khu phố có rãnh thoát nước và được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh trên các tuyến;

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 75%.

- Tỷ lệ nhà kiên cố trên 95%.

- Thu nhập bình quân đầu người 48 triệu đồng/năm.

- Không có hộ nghèo (trừ các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định, hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng, hoặc do bệnh hiểm nghèo).

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên.

- Khu phố đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường và ATTP theo quy định.

- Các tuyến đường được đặt tên và số hộ ở Khu phố được đánh số nhà.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững. Đạt khu dân cư an toàn về an ninh trật tự.

 

              Là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân nên khi triển khai Nghị quyết của chi bộ và Kế hoạch xây dựng khu phố kiểu mẫu của khu phố đã nhận được sự được sự đồng thuận và hưởng ứng rất cao của nhân dân trong khu phố. Theo thống kê, rà soát khu phố 1 có tổng số  193 hộ gia đình thuộc diện hiến đất để mở rộng đường giao thông trong khu phố. Đến nay đã có 63 hộ gia đình tình nguyện hiến đất, cho việc mở rộng các tuyến đường trong khu phố với diện tích hàng trăm m2 đất thổ cư. Đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa và thiết thực cần tiếp tục được nhân rộng để trở thành một phong trào lan tỏa sâu rộng trong thời gian sắp tới. Với quyết tâm xây dựng khu phố kiểu mẫu, sự chung sức đồng lòng của lãnh đạo và nhân dân khu phố 1, tin tưởng rằng với sức mạnh đồng thuận của ý đảng, lòng dân, bằng tình cảm, trách nhiệm của mỗi cá nhân, hộ gia đình trong việc xây dựng khu phố kiểu mẫu sẽ tiếp tục có nhiều hộ gia đình trong khu phố 1 tình nguyện tham gia hiến đất, đóng góp công sức, trí tuệ cùng với lãnh đạo khu phố xây dựng thành công phố kiểu mẫu trong năm 2021.
Thực hiện: Lê Minh

Cán bộ và nhân dân Khu phố 1 chung sức đồng lòng xây dựng thành công khu phố Kiểu mẫu

Đăng lúc: 16/11/2020 00:00:00 (GMT+7)

 

Sinh thời, Bác Hồ muôn vàn kính yêu luôn dành tình cảm đặc biệt đối với đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa. Lúc đương thời, Bác đã có 4 lần về thăm Thanh Hóa. Ngay lần đầu tiên về thăm năm 1947,  trong buổi nói chuyện với lãnh đạo tỉnh, các đại biểu nhân sĩ, trí thức, cùng đông đảo nhân dân, Bác đã căn dặn “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu, thì phải làm sao cho mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự phải là kiểu mẫu. Làm một người kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu. Quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu”. Đáp lại tình cảm sâu đậm của Bác, hơn 70 năm qua Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nói chung, đảng bộ và nhân dân thị trấn Thống Nhất nói riêng đang quyết tâm thực hiện lời căn dặn của Người bằng những hành động cách mạng thiết thực, cụ thể. Bám sát vào các tiêu chí xây dựng khu phố kiểu mẫu, sự hướng dẫn của cấp trên, đặc biệt là thấm nhuần và khắc sâu lời căn dặn của Bác, cấp ủy Đảng, chính quyền thị trấn trấn đã đẩy mạnh công tác lãnh chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng các tiêu chí kiểu mẫu.

Thực hiện Nghị quyết số 28, ngày 30/01/2019 của Đảng ủy thị trấn Thống Nhất  về việc lãnh đạo xây dựng khu phố kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020, tiến tới xây dựng thị trấn kiểu mẫu. Năm 2019, khu phố 2 được lựa chọn làm điểm xây cựng khu phố kiểu mẫu, đến nay việc xây dựng đã cơ bản hoàn thành. Bước sang năm 2020, Khu phố 1 được đảng ủy, chính quyền thị trấn lựa chọn là khu phố tiếp theo xây dựng khu phố kiểu mẫu. Đây vừa là vinh dự nhưng cũng đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề cho cán bộ và nhân dân khu phố 1.

Từ năm 2011 đến nay khu phố 1 cùng với các khu phố khác trên địa bàn thị trấn đã tập trung xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, đến năm 2015 thị trấn được công nhận đã đạt 19/19 tiêu chí Nông thôn mới, đến năm 2016 thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị.

Trong những năm tập trung xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, chi bộ khu phố 1 đã tập trung lãnh đạo, tuyên truyền vận động, tổ chức thực hiện đã cơ bản thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ qua các nghị quyết của chi bộ đã đề ra góp phần  phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bộ mặt của khu phố có nhiều đổi mới.

Bên cạnh kết quả đạt được còn bộc lộ hạn chế đó là: Hạ tầng cơ sở chưa hiện đại, chưa xứng tầm với một đô thị văn minh như: Đường giao thông trong khu phố còn chặt hẹp, bề mặt còn yếu, tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông vẫn còn xảy ra; chưa có hệ thống thoát nước mưa, nước thải; còn có hững điểm thường xuyên bị ngập nước khi có mưa lớn, bộ mặt khu phố chưa được quan tâm chỉnh trang, nâng cấp, vệ sinh môi trường chưa được quan tâm đúng mức, diện mạo của khu phố chưa thực sự là đô thị.

Nguyên nhân chính của tình hình trên là do khu phố cũng như các khu phố khác của một thị trấn đặc thù, không phải là trung tâm huyện lỵ và thành lập trong lòng doanh nghiệp, khó khăn về nguồn kinh phí để thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, việc Cấp ủy, lãnh đạo khu phố chưa thực sự sâu sát để lãnh chỉ đạo đối với tất cả các tiêu chí theo Nông thôn mới và đô thị văn minh; một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về chủ trương việc xây dựng khu phố kiểu mẫu, còn trông chờ, ỷ lại nguồn hỗ trợ của Nhà nước, từ đó công tác huy động mọi nguồn lực, hiến đất mở rộng đường giao thông để xây dựng hạ tầng chưa thành phong trào sâu rộng.

Thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 69, ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020; Quyết định số 1415 ngày 03/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020. Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo phương pháp phát huy vai trò chủ thể của người dân, dựa vào nội lực của cộng đồng dân cư là chính; các hoạt động nâng cao chất lượng các tiêu chí phải được chính cộng đồng người dân bàn bạc dân chủ để quyết định và tổ chức thực hiện theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng thụ. Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, sẵn sàng giúp đỡ, chia slẫn nhau đồng thời làm cho diện mạo khu phố ngày càng khang trang, sạch đẹp và hiện đại hơn.

Về mục tiêu chung: Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh có kinh tế xã hội phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, phù hợp với điều kiện của địa phương và nội dung Quyết định 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Với phương châm: Kinh tế phát triển; đường có hoa; nhà có số; hạ tầng kiên cố bền vững.

Về mục tiêu cụ thể.

- Khu phố đạt chuẩn khu phố kiểu mẫu trong năm 2020.

- Tỷ lệ đường giao thông trong khu phố cứng hóa 100%. Trong đó: Đường giao thông trong khu phố được giải tỏa mở rộng, từ chiều rộng hành lang và nền đường dưới 4m lên 5 - 7m; nâng cấp các tuyến đường trong khu phố có chiều rộng mặt bê tông từ dưới 2,5m lên 4 - 6m (dày 15-20cm).

- Có từ 60% trở lên số tuyến đường trong khu phố có rãnh thoát nước và được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh trên các tuyến;

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 75%.

- Tỷ lệ nhà kiên cố trên 95%.

- Thu nhập bình quân đầu người 48 triệu đồng/năm.

- Không có hộ nghèo (trừ các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định, hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng, hoặc do bệnh hiểm nghèo).

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên.

- Khu phố đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường và ATTP theo quy định.

- Các tuyến đường được đặt tên và số hộ ở Khu phố được đánh số nhà.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững. Đạt khu dân cư an toàn về an ninh trật tự.

 

              Là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân nên khi triển khai Nghị quyết của chi bộ và Kế hoạch xây dựng khu phố kiểu mẫu của khu phố đã nhận được sự được sự đồng thuận và hưởng ứng rất cao của nhân dân trong khu phố. Theo thống kê, rà soát khu phố 1 có tổng số  193 hộ gia đình thuộc diện hiến đất để mở rộng đường giao thông trong khu phố. Đến nay đã có 63 hộ gia đình tình nguyện hiến đất, cho việc mở rộng các tuyến đường trong khu phố với diện tích hàng trăm m2 đất thổ cư. Đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa và thiết thực cần tiếp tục được nhân rộng để trở thành một phong trào lan tỏa sâu rộng trong thời gian sắp tới. Với quyết tâm xây dựng khu phố kiểu mẫu, sự chung sức đồng lòng của lãnh đạo và nhân dân khu phố 1, tin tưởng rằng với sức mạnh đồng thuận của ý đảng, lòng dân, bằng tình cảm, trách nhiệm của mỗi cá nhân, hộ gia đình trong việc xây dựng khu phố kiểu mẫu sẽ tiếp tục có nhiều hộ gia đình trong khu phố 1 tình nguyện tham gia hiến đất, đóng góp công sức, trí tuệ cùng với lãnh đạo khu phố xây dựng thành công phố kiểu mẫu trong năm 2021.
Thực hiện: Lê Minh