Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
23
Hôm qua:
99
Tuần này:
318
Tháng này:
1794
Tất cả:
40434

Nghị quyết của Đảng ủy thị trấn Thống Nhất Về lãnh đạo xây dựng Khu phố kiểu mẫu, giai đoạn 2018-2020 tiến tới xây dựng thị trấn Thống Nhất đạt kiểu mẫu

Ngày 16/11/2020 20:28:52

  

ĐẢNG BỘ HUYỆN YÊN ĐỊNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY TT THỐNG NHẤT

 

                                *

Thống Nhất, ngày 30 tháng 01 năm 2019

Số:  28 -NQ/ĐU

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về lãnh đạo xây dựng Khu phố kiểu mẫu, giai đoạn 2018-2020

tiến tới xây dựng thị trấn Thống Nhất đạt kiểu mẫu

I. TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ, ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định số 491/QĐ-TTg, ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Từ năm 2011 đến 2015 thị trấn  Thống Nhất cùng với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Định tập chung xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, đến năm 2015 thị trấn được Chủ tịch UBND huyện công nhận đã đạt 19/19 tiêu chí Nông thôn mới, đến năm 2016 thị trấn Thống Nhất được Chủ tịch UBND huyện công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị.

Trong những năm tập trung xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2011-2015 thị trấn Thống Nhất đã thu hút đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, góp phần thúc đẩy nhanh về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, nâng cao đời sống của nhân dân, bộ mặt đô thị ngày càng đổi mới.

Bên cạnh kết quả đạt được còn bộc lộ hạn chế đó là: Hạ tầng cơ sở chưa hiện đại, chưa xứng tầm với một đô thị văn minh như: Đường giao thông trong khu phố còn chặt hẹp, bề mặt còn yếu, chưa có quy hoạch trồng cây xanh, tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông vẫn còn xảy ra; chưa có hệ thống thoát nước mưa, nước thải; chưa có quy hoạch và hệ thống cấp nước sạch, bộ mặt khu phố chưa quan tâm chỉnh trang, nâng cấp, vệ sinh môi trường chưa được quan tâm đúng mức. Ở trung tâm thị trấn mặc dù đã quy hoạch nhưng chưa có kinh phí để xây dựng khu thể thao và Nhà thi đấu thể thao, hệ thống thoát nước mưa, nước thải khu trung tâm chưa được hình thành…., diện mạo bộ mặt thị trấn chưa thực sự là đô thị.

Nguyên nhân chính của tình hình trên là do đặc thù là thị trấn không phải trung tâm huyện lỵ và thành lập trong lòng doanh nghiệp, thị trấn Thống Nhất không được hưởng chính sách điều tiết 100% tiền cấp quyền sử dụng đất như các xã xây dựng nông thôn mới, nên gặp không ít khó khăn về nguồn kinh phí để thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, việc Cấp ủy Đảng, Chính quyền từ thị trấn đến các khu phố chưa thực sự sâu sát để lãnh chỉ đạo đối với tất cả các tiêu chí theo Nông thôn mới và đô thị văn minh; một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ các tiêu chí, còn trông chờ nguồn hỗ trợ của Nhà nước, từ đó công tác xã hội hóa nguồn kinh phí để xây dựng hạ tầng chưa thành phong trào sâu rộng.

Thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020; Quyết định số 1415/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020. Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo phương pháp phát huy vai trò chủ thể của người dân, dựa vào nội lực của công đồng dân cư là chính; các hoạt động nâng cao chất lượng các tiêu chí phải được chính cộng đồng người dân bàn bạc dân chủ để quyết định và tổ chức thực hiện theo phương châm dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và dân hưởng thụ. Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẽ lẫn nhau..

II- MỤC TIÊU

          1. Mục tiêu chung

         Xây dựng nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh có kinh tế xã hội phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, phù hợp với điều kiện của địa phương và nội dung Quyết định 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Với phương châm: kinh tế phát triển; đường có hoa; nhà có số; hạ tầng kiên cố bền vững; cán bộ có tâm, có tầm; nhân dân ủng hộ.

       2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020.

          - Có ít nhất 2 khu phố đạt chuẩn khu phố kiểu mẫu trở lên.

          - Trường Mầm non, Tiểu học duy trì đạt chuẩn Quốc gia về giáo dục.

          - Tỷ lệ đường giao thông (trong khu phố và đường sản xuất) cứng hóa trên 95%. Trong đó: Đường giao thông trong khu phố được giải tỏa mở rộng trên 4km từ chiều rộng dưới 4m lên  5-7m; nâng cấp trên 4km chiều rộng bê tông mặt đường từ dưới 3m lên 4-5m (dày 15-20cm).

          - Cơ bản những khu vực cần thiết có hệ thống thoát nước mưa, nước thải; phấn đấu XD mới từ 4 km mương thoát nước mưa kết hợp nước thải trở lên.

          - Mỗi khu phố trồng được từ 1km hoa ven các trục đường trở lên; 100% tuyến đường vào Công sở, trường THCS&THPT, Tiểu học, Mầm non, Trạm y tế và một số tuyến đường từ thị trấn đến khu phố trồng được cây xanh và hoa 2 bên đường.

          - Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 75%.

          - Tỷ lệ nhà kiên cố trên 95%.

- Tỷ lệ hộ nghèo dưới 2%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên 90%.

- Thực hiện tốt chương trình VS ATTP trên địa bàn thị trấn.

- Đầu tư XD và tổ chức thực hiện chợ Thống Nhất đạt chuẩn vệ sinh ATTP.

- Các tuyến đường ở được đặt tên và số hộ ở các Khu phố được đánh số nhà.

- Tìm nguồn kinh phí xây dựng khu Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị trấn.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững.

III. NHIỆM VỤ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tập trung công tác tuyên truyền, vận động

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và quán triệt chủ trương, nội dung Bộ tiêu chí xây dựng các Khu phố kiểu mẫu, vườn mẫu, tiến tới phấn đấu thị trấn đạt kiểu mẫu. Mục đích và ý nghĩa của việc xây dựng Khu phố kiểu mẫu, vườn mẫu; các chủ trương, cơ chế chính sách; vai trò trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và người dân trong việc tham gia xây dựng Khu phố kiểu mẫu và thị trấn kiểu mẫu.

Phát huy vai trò chủ thể của người dân, làm thay đổi tư duy của cán bộ và người dân về chương trình xây dựng kiểu mẫu. Đồng thời, tuyên truyền, vận động đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội. Làm tốt công tác vận động để mỗi người dân nhận thức vai trò chủ thể của mình và tự giác thực hiện, tạo thành phong trào thi đua rộng khắp trên địa bàn thị trấn. Vận động người dân giải tỏa các công trình lấn chiếm làm ảnh hưởng đến việc mở rộng giao thông, xây dựng hệ thống thoát nước; tạo phong trào hiến đất để mở rộng đường giao thông trong khu phố, phải xem việc hiến đất mở rộng giao thông chính là để cho gia đình mình hưởng lợi là cơ bản và cộng đồng dân cư một phần được hưởng lợi.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể của thị trấn cũng như Chi bộ, Ban công tác MT và các tổ chức đoàn thể ở Khu phố, xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức để mọi người dân hiểu rõ nội dung xây dựng Khu phố kiểu mẫu, thị trấn kiểu mẫu.

2. Về lãnh đạo, tổ chức, điều hành.

Cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải tập trung cao nhất để lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quyết tâm thực hiện hoàn thành và vượt mức các mục tiêu đề ra.

Tập trung chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh quá trình xây dựng Khu phố kiểu mẫu, tiến tới xây dựng thị trấn đạt kiểu mẫu. Chú trọng đến môi trường để thu hút đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Thường xuyên nắm chắc tình hình để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện

Ở thị trấn, thành lập Ban chỉ đạo, Ban xây dựng Khu phố kiểu mẫu, tiến tới xây dựng thị trấn kiểu mẫu; Ở các Khu phố thành lập Tiểu ban chỉ đạo và Tiểu ban xây dựng Khu phố kiểu mẫu để lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

3. Tập trung phát triển kinh tế nhằm nâng cao thu nhập cho người dân

Tập trung đồng bộ các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, mở rộng sản xuất, kinh doanh, đầu tư cơ giới hóa, tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh ATTP và quản lý nhà nước về giống, vật tư nông nghiệp, đẩy mạnh việc chuyển giao KHKT vào sản xuất, kinh doanh.

Đấu mối với Công ty Vinamilk và đề nghị các cơ quan chức năng có chính sách giao khoán ổn định cho công nhân, từ đó để các hộ ổn định sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế, xây dựng vùng sản xuất có tính hàng hóa và có thương hiệu Thống Nhất.

Tạo môi trường tốt để thu hút đầu tư, tìm kiếm các doanh nghiệp có năng lực về tài chính, thu hút nhiều việc làm đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại thị trấn, từ đó để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân.

4. Về huy động nguồn lực

Xem việc xây dựng Khu phố kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020, tiến tới xây dựng thị trấn Thống Nhất đạt kiểu mẫu, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ 2015-2020, vì vậy phải tập trung huy động mọi nguồn lực để tổ chức đạt kết quả cao nhất. Cụ thể: nguồn lực được huy động từ nguồn hỗ trợ xây dựng thôn kiểu mẫu, khu phố kiểu mẫu theo chính sách của huyện, nguồn cấp quyền sử dụng đất của thị trấn năm 2019, 2020; vận động các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn; các nhà hảo tâm và nhân dân hỗ trợ, đóng góp để xây dựng cơ sở hạ tầng.

Đặc biệt, vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông trong Khu phố, phấn đấu các tuyến đường giao thông trong khu phố sau mở rộng có chiều rộng từ 5-7m trở lên. Sau khi hiến đất, UBND thị trấn có trách nhiệm làm các thủ tục và chịu trách nhiệm về kinh phí để đề nghị UBND huyện cấp lại giấy chứng nhận cho đúng với diện tích sau hiến đất. Đối với những diện tích xây dựng (hiện tại và so với diện tích được cấp ban đầu) lấn chiếm hành lang đường giao thông thì có biện pháp và cương quyết thu hồi để thực hiện mở rộng hàng lang giao thông.

Đề nghị Công ty Vinamilk ưu tiên nguồn kinh phí trong năm 2019 và 2020, cứng hóa trên 90% các tuyến đường sản xuất (ngoài lô, đồng) trên địa bàn thị trấn, thuộc quản lý của Công ty. Đề nghị chuyển một số diện tích đất sản xuất về UBND thị trấn quản lý, từ đó quy hoạch chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp (đất ở), phát triển nguồn thu để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

5. Về cơ chế hỗ trợ

Nhằm tháo gỡ khó khăn khi xây dựng Khu phố kiểu mẫu, ngoài chính sách của huyện hỗ trợ về Khu phố đạt kiểu mẫu, vườn mẫu. UBND thị trấn cần cân đối và ưu tiên nguồn Ngân sách, tham mưu và đề nghị Đảng ủy có chủ trương, HĐND ban hành cơ chế hỗ trợ như:

- Hỗ trợ các Khu phố nâng cấp, mở rộng mặt đường bê tông.

- Hỗ trợ các hộ kinh phí xây lại tường rào, các công trình, cây cối, hoa màu khi mở rộng hành lang giao thông trong khu phố.

- Hỗ trợ kinh phí xây dựng các tuyến mương thoát nước mưa, nước thải ở các Khu phố.

- Tổ chức cho cán bộ và đại diện một số hộ đi thăm quan mô hình kiểu mẫu trên địa bàn trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ kinh phí đi lại thăm quan, học tập.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể thị trấn; Cấp ủy chi bộ, lãnh đạo các khu phố căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy, đẩy mạnh phong trào quần chúng trong tổ chức thực hiện; tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng kiểu mẫu, phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân tham gia thực hiện xây dựng Khu phố kiểu mẫu giai đoạn năm 2018-2020, tiến tới xây dựng thị trấn kiểu mẫu.

- HĐND thị trấn ban hành nghị quyết về cơ chế hỗ trợ xây dựng Khu phố kiểu mẫu và giao cho UBND thị trấn tổ chức thực hiện có hiệu quả, đảm bảo nội dung theo tinh thần Nghị quyết.

- UBND thị trấn xây dựng Đề án, Kế hoạch, Phương án để tổ chức thực hiện xây dựng Khu phố kiểu mẫu, giai đoạn năm 2018-2020, tiến tới xây dựng thị trấn kiểu mẫu. Tham mưu, lập tờ trình đề nghị Đảng ủy, HĐND ban hành Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ xây dựng Khu phố kiểu mẫu.

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thị trấn, xây dựng Kế hoạch để tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân hăng hái tham gia phong trào xây dựng kiểu mẫu. Tổ chức giám sát việc xây dựng Khu phố kiểu mẫu giai đoạn năm 2018-2020, tiến tới xây dựng thị trấn kiểu mẫu, có ý kiến và phản biện kịp thời những vẫn đề phức tạp, nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Các Khu phố, xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện xây dựng Khu phố kiểu mẫu, theo Nghị quyết của Đảng ủy phù hợp với điều kiện của từng Khu phố, với quan điểm dễ làm trước, khó làm sau và có lộ trình mang tính đột biến, khả thi.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy theo chưc năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết để báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy; định kỳ Đảng ủy tổ chức đánh giá, sơ tổng kết tình hình hình thực Nghị quyết./.
Nơi nhận:                                                                                                                            T/M BAN CHẤP HÀNH

- Huyện ủy (để báo cáo);                                                                                                                  BÍ THƯ

- Các đ/c Đảng ủy viên;                                                                        

- HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể thị trấn;

- Các chi bộ trực thuộc;

- Lưu: VP Đảng ủy.                                                                                        

                                                                                                                                Nguyễn Văn Hào

 

 

 

 

 

 

Nghị quyết của Đảng ủy thị trấn Thống Nhất Về lãnh đạo xây dựng Khu phố kiểu mẫu, giai đoạn 2018-2020 tiến tới xây dựng thị trấn Thống Nhất đạt kiểu mẫu

Đăng lúc: 16/11/2020 20:28:52 (GMT+7)

  

ĐẢNG BỘ HUYỆN YÊN ĐỊNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY TT THỐNG NHẤT

 

                                *

Thống Nhất, ngày 30 tháng 01 năm 2019

Số:  28 -NQ/ĐU

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về lãnh đạo xây dựng Khu phố kiểu mẫu, giai đoạn 2018-2020

tiến tới xây dựng thị trấn Thống Nhất đạt kiểu mẫu

I. TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ, ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định số 491/QĐ-TTg, ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Từ năm 2011 đến 2015 thị trấn  Thống Nhất cùng với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Định tập chung xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, đến năm 2015 thị trấn được Chủ tịch UBND huyện công nhận đã đạt 19/19 tiêu chí Nông thôn mới, đến năm 2016 thị trấn Thống Nhất được Chủ tịch UBND huyện công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị.

Trong những năm tập trung xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2011-2015 thị trấn Thống Nhất đã thu hút đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, góp phần thúc đẩy nhanh về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, nâng cao đời sống của nhân dân, bộ mặt đô thị ngày càng đổi mới.

Bên cạnh kết quả đạt được còn bộc lộ hạn chế đó là: Hạ tầng cơ sở chưa hiện đại, chưa xứng tầm với một đô thị văn minh như: Đường giao thông trong khu phố còn chặt hẹp, bề mặt còn yếu, chưa có quy hoạch trồng cây xanh, tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông vẫn còn xảy ra; chưa có hệ thống thoát nước mưa, nước thải; chưa có quy hoạch và hệ thống cấp nước sạch, bộ mặt khu phố chưa quan tâm chỉnh trang, nâng cấp, vệ sinh môi trường chưa được quan tâm đúng mức. Ở trung tâm thị trấn mặc dù đã quy hoạch nhưng chưa có kinh phí để xây dựng khu thể thao và Nhà thi đấu thể thao, hệ thống thoát nước mưa, nước thải khu trung tâm chưa được hình thành…., diện mạo bộ mặt thị trấn chưa thực sự là đô thị.

Nguyên nhân chính của tình hình trên là do đặc thù là thị trấn không phải trung tâm huyện lỵ và thành lập trong lòng doanh nghiệp, thị trấn Thống Nhất không được hưởng chính sách điều tiết 100% tiền cấp quyền sử dụng đất như các xã xây dựng nông thôn mới, nên gặp không ít khó khăn về nguồn kinh phí để thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, việc Cấp ủy Đảng, Chính quyền từ thị trấn đến các khu phố chưa thực sự sâu sát để lãnh chỉ đạo đối với tất cả các tiêu chí theo Nông thôn mới và đô thị văn minh; một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ các tiêu chí, còn trông chờ nguồn hỗ trợ của Nhà nước, từ đó công tác xã hội hóa nguồn kinh phí để xây dựng hạ tầng chưa thành phong trào sâu rộng.

Thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020; Quyết định số 1415/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020. Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo phương pháp phát huy vai trò chủ thể của người dân, dựa vào nội lực của công đồng dân cư là chính; các hoạt động nâng cao chất lượng các tiêu chí phải được chính cộng đồng người dân bàn bạc dân chủ để quyết định và tổ chức thực hiện theo phương châm dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và dân hưởng thụ. Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẽ lẫn nhau..

II- MỤC TIÊU

          1. Mục tiêu chung

         Xây dựng nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh có kinh tế xã hội phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, phù hợp với điều kiện của địa phương và nội dung Quyết định 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Với phương châm: kinh tế phát triển; đường có hoa; nhà có số; hạ tầng kiên cố bền vững; cán bộ có tâm, có tầm; nhân dân ủng hộ.

       2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020.

          - Có ít nhất 2 khu phố đạt chuẩn khu phố kiểu mẫu trở lên.

          - Trường Mầm non, Tiểu học duy trì đạt chuẩn Quốc gia về giáo dục.

          - Tỷ lệ đường giao thông (trong khu phố và đường sản xuất) cứng hóa trên 95%. Trong đó: Đường giao thông trong khu phố được giải tỏa mở rộng trên 4km từ chiều rộng dưới 4m lên  5-7m; nâng cấp trên 4km chiều rộng bê tông mặt đường từ dưới 3m lên 4-5m (dày 15-20cm).

          - Cơ bản những khu vực cần thiết có hệ thống thoát nước mưa, nước thải; phấn đấu XD mới từ 4 km mương thoát nước mưa kết hợp nước thải trở lên.

          - Mỗi khu phố trồng được từ 1km hoa ven các trục đường trở lên; 100% tuyến đường vào Công sở, trường THCS&THPT, Tiểu học, Mầm non, Trạm y tế và một số tuyến đường từ thị trấn đến khu phố trồng được cây xanh và hoa 2 bên đường.

          - Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 75%.

          - Tỷ lệ nhà kiên cố trên 95%.

- Tỷ lệ hộ nghèo dưới 2%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên 90%.

- Thực hiện tốt chương trình VS ATTP trên địa bàn thị trấn.

- Đầu tư XD và tổ chức thực hiện chợ Thống Nhất đạt chuẩn vệ sinh ATTP.

- Các tuyến đường ở được đặt tên và số hộ ở các Khu phố được đánh số nhà.

- Tìm nguồn kinh phí xây dựng khu Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị trấn.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững.

III. NHIỆM VỤ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tập trung công tác tuyên truyền, vận động

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và quán triệt chủ trương, nội dung Bộ tiêu chí xây dựng các Khu phố kiểu mẫu, vườn mẫu, tiến tới phấn đấu thị trấn đạt kiểu mẫu. Mục đích và ý nghĩa của việc xây dựng Khu phố kiểu mẫu, vườn mẫu; các chủ trương, cơ chế chính sách; vai trò trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và người dân trong việc tham gia xây dựng Khu phố kiểu mẫu và thị trấn kiểu mẫu.

Phát huy vai trò chủ thể của người dân, làm thay đổi tư duy của cán bộ và người dân về chương trình xây dựng kiểu mẫu. Đồng thời, tuyên truyền, vận động đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội. Làm tốt công tác vận động để mỗi người dân nhận thức vai trò chủ thể của mình và tự giác thực hiện, tạo thành phong trào thi đua rộng khắp trên địa bàn thị trấn. Vận động người dân giải tỏa các công trình lấn chiếm làm ảnh hưởng đến việc mở rộng giao thông, xây dựng hệ thống thoát nước; tạo phong trào hiến đất để mở rộng đường giao thông trong khu phố, phải xem việc hiến đất mở rộng giao thông chính là để cho gia đình mình hưởng lợi là cơ bản và cộng đồng dân cư một phần được hưởng lợi.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể của thị trấn cũng như Chi bộ, Ban công tác MT và các tổ chức đoàn thể ở Khu phố, xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức để mọi người dân hiểu rõ nội dung xây dựng Khu phố kiểu mẫu, thị trấn kiểu mẫu.

2. Về lãnh đạo, tổ chức, điều hành.

Cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải tập trung cao nhất để lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quyết tâm thực hiện hoàn thành và vượt mức các mục tiêu đề ra.

Tập trung chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh quá trình xây dựng Khu phố kiểu mẫu, tiến tới xây dựng thị trấn đạt kiểu mẫu. Chú trọng đến môi trường để thu hút đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Thường xuyên nắm chắc tình hình để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện

Ở thị trấn, thành lập Ban chỉ đạo, Ban xây dựng Khu phố kiểu mẫu, tiến tới xây dựng thị trấn kiểu mẫu; Ở các Khu phố thành lập Tiểu ban chỉ đạo và Tiểu ban xây dựng Khu phố kiểu mẫu để lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

3. Tập trung phát triển kinh tế nhằm nâng cao thu nhập cho người dân

Tập trung đồng bộ các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, mở rộng sản xuất, kinh doanh, đầu tư cơ giới hóa, tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh ATTP và quản lý nhà nước về giống, vật tư nông nghiệp, đẩy mạnh việc chuyển giao KHKT vào sản xuất, kinh doanh.

Đấu mối với Công ty Vinamilk và đề nghị các cơ quan chức năng có chính sách giao khoán ổn định cho công nhân, từ đó để các hộ ổn định sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế, xây dựng vùng sản xuất có tính hàng hóa và có thương hiệu Thống Nhất.

Tạo môi trường tốt để thu hút đầu tư, tìm kiếm các doanh nghiệp có năng lực về tài chính, thu hút nhiều việc làm đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại thị trấn, từ đó để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân.

4. Về huy động nguồn lực

Xem việc xây dựng Khu phố kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020, tiến tới xây dựng thị trấn Thống Nhất đạt kiểu mẫu, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ 2015-2020, vì vậy phải tập trung huy động mọi nguồn lực để tổ chức đạt kết quả cao nhất. Cụ thể: nguồn lực được huy động từ nguồn hỗ trợ xây dựng thôn kiểu mẫu, khu phố kiểu mẫu theo chính sách của huyện, nguồn cấp quyền sử dụng đất của thị trấn năm 2019, 2020; vận động các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn; các nhà hảo tâm và nhân dân hỗ trợ, đóng góp để xây dựng cơ sở hạ tầng.

Đặc biệt, vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông trong Khu phố, phấn đấu các tuyến đường giao thông trong khu phố sau mở rộng có chiều rộng từ 5-7m trở lên. Sau khi hiến đất, UBND thị trấn có trách nhiệm làm các thủ tục và chịu trách nhiệm về kinh phí để đề nghị UBND huyện cấp lại giấy chứng nhận cho đúng với diện tích sau hiến đất. Đối với những diện tích xây dựng (hiện tại và so với diện tích được cấp ban đầu) lấn chiếm hành lang đường giao thông thì có biện pháp và cương quyết thu hồi để thực hiện mở rộng hàng lang giao thông.

Đề nghị Công ty Vinamilk ưu tiên nguồn kinh phí trong năm 2019 và 2020, cứng hóa trên 90% các tuyến đường sản xuất (ngoài lô, đồng) trên địa bàn thị trấn, thuộc quản lý của Công ty. Đề nghị chuyển một số diện tích đất sản xuất về UBND thị trấn quản lý, từ đó quy hoạch chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp (đất ở), phát triển nguồn thu để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

5. Về cơ chế hỗ trợ

Nhằm tháo gỡ khó khăn khi xây dựng Khu phố kiểu mẫu, ngoài chính sách của huyện hỗ trợ về Khu phố đạt kiểu mẫu, vườn mẫu. UBND thị trấn cần cân đối và ưu tiên nguồn Ngân sách, tham mưu và đề nghị Đảng ủy có chủ trương, HĐND ban hành cơ chế hỗ trợ như:

- Hỗ trợ các Khu phố nâng cấp, mở rộng mặt đường bê tông.

- Hỗ trợ các hộ kinh phí xây lại tường rào, các công trình, cây cối, hoa màu khi mở rộng hành lang giao thông trong khu phố.

- Hỗ trợ kinh phí xây dựng các tuyến mương thoát nước mưa, nước thải ở các Khu phố.

- Tổ chức cho cán bộ và đại diện một số hộ đi thăm quan mô hình kiểu mẫu trên địa bàn trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ kinh phí đi lại thăm quan, học tập.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể thị trấn; Cấp ủy chi bộ, lãnh đạo các khu phố căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy, đẩy mạnh phong trào quần chúng trong tổ chức thực hiện; tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng kiểu mẫu, phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân tham gia thực hiện xây dựng Khu phố kiểu mẫu giai đoạn năm 2018-2020, tiến tới xây dựng thị trấn kiểu mẫu.

- HĐND thị trấn ban hành nghị quyết về cơ chế hỗ trợ xây dựng Khu phố kiểu mẫu và giao cho UBND thị trấn tổ chức thực hiện có hiệu quả, đảm bảo nội dung theo tinh thần Nghị quyết.

- UBND thị trấn xây dựng Đề án, Kế hoạch, Phương án để tổ chức thực hiện xây dựng Khu phố kiểu mẫu, giai đoạn năm 2018-2020, tiến tới xây dựng thị trấn kiểu mẫu. Tham mưu, lập tờ trình đề nghị Đảng ủy, HĐND ban hành Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ xây dựng Khu phố kiểu mẫu.

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thị trấn, xây dựng Kế hoạch để tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân hăng hái tham gia phong trào xây dựng kiểu mẫu. Tổ chức giám sát việc xây dựng Khu phố kiểu mẫu giai đoạn năm 2018-2020, tiến tới xây dựng thị trấn kiểu mẫu, có ý kiến và phản biện kịp thời những vẫn đề phức tạp, nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Các Khu phố, xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện xây dựng Khu phố kiểu mẫu, theo Nghị quyết của Đảng ủy phù hợp với điều kiện của từng Khu phố, với quan điểm dễ làm trước, khó làm sau và có lộ trình mang tính đột biến, khả thi.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy theo chưc năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết để báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy; định kỳ Đảng ủy tổ chức đánh giá, sơ tổng kết tình hình hình thực Nghị quyết./.
Nơi nhận:                                                                                                                            T/M BAN CHẤP HÀNH

- Huyện ủy (để báo cáo);                                                                                                                  BÍ THƯ

- Các đ/c Đảng ủy viên;                                                                        

- HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể thị trấn;

- Các chi bộ trực thuộc;

- Lưu: VP Đảng ủy.                                                                                        

                                                                                                                                Nguyễn Văn Hào